Karmsund Fiskerihavn på Husøy - april 2006

Tur nr. to til Karmsund Fiskerihavn (3. april) gav de ni øverste bildene. Først to bilder av "Cetus", deretter Karmsund Fiskemel i - mer eller mindre vellykede - kunstneriske vinkler. I rekken nedenfor vises østre del av fiskerihavna før vi ser "Leanja" og Karmsund Fiskemel. Siste rekke viser "Odd Lundberg".

04.03.Cetus06a.jpg (42499 byte) 04.03.Cetus06b.jpg (44618 byte) 04.03.Husoey06a.jpg (55162 byte) 04.03.Husoey06d.jpg (52619 byte)
04.03.Cetus06a 04.03.Cetus06b 04.03.Husoey06a. 04.03.Husoey06d
04.03.Husoey06c.jpg (41046 byte) 04.03.Leanja06b.jpg (57898 byte) 04.03.KarmFiskemel06a.jpg (38486 byte) 04.03.Leanja06a.jpg (64241 byte)
04.03.Husoey06c 04.03.Leanja06b 04.03.KarmFiskemel06a 04.03.Leanja06a
04.03.OddLundberg06a.jpg (42294 byte)      
04.03.OddLundberg06a ' ' '

En tur til Karmsund Fiskerihavn 1. april resulterte i det du ser nedenfor. De fem øverste bildene viser Karmsund Fiskemel sitt anlegg der både "Skudetrål" og "Gardar" lå inne. Deretter noen bilder tatt innover i havna der vi bla. a. ser Koralfisk sitt mottak og Torkellsen Skipshandel. De to nederste rekkene vises Åkrehamn Trålbøteri sin avdeling i Karmsund Fiskerihavn der "Mostein" lå inne. De to siste bildene viser reketråleren "Husøy" og et bilde av Karmsund Maritime Service sitt område som ligger like sør for Karmsund Fiskerihavn.

04.01.KarmsundFisk06c.jpg (47971 byte) 04.01.Skudetraal06a.jpg (55769 byte) 04.01.Gardar06b.jpg (51153 byte) 04.01.Husoey06d.jpg (49861 byte)
04.01.KarmsundFisk06c 04.01.Skudetraal06a 04.01.Gardar06b 04.01.Husoey06d
04.01.Gardar06c.jpg (48520 byte) 04.01.Koralfisk06a.jpg (40384 byte) 04.01.Torkellsen06a.jpg (71098 byte) 04.01.Husoey06a.jpg (67136 byte)
04.01.Gardar06c 04.01.Koralfisk06a 04.01.Torkellsen06a 04.01.Husoey06a
04.01.Mostein06g.jpg (49892 byte) 04.01.Traalboeteri06a.jpg (63365 byte) 04.01.Traalboeteri06b.jpg (76065 byte) 04.01.Traalboeteri06i.jpg (47037 byte)
04.01.Mostein06g 04.01.Traalboeteri06a 04.01.Traalboeteri06b 04.01.Traalboeteri06i
04.01.Traalboeteri06h.jpg (80562 byte) 04.01.Husoey06h.jpg (52100 byte) 04.01.KarmsundMarit.06a.jpg (52025 byte)  
04.01.Traalboeteri06h 04.01.Husoey06h 04.01.KarmsundMarit.06a '

Foto tatt med digitalt kamera © fiskeri.no