Kolmulefiske i mars og sild- og makrelltokt i juli.
07.29.Traalhal06a.jpg (52299 byte) 07.29.Traalhal06e.jpg (51403 byte) 07.31.Sild06c.jpg (59014 byte) 08.04.Libas06a.jpg (26065 byte)
07.29.Traalhal06a 07.29.Traalhal06e 07.31.Sild06c 08.04.Libas06a
De første rekkene med bilder er tatt i Norskehavet da "Endre Dyrøy" og "Libas" deltok på et sild- og makrelltokt. Vi ser tråling og en sildefangst hos "Endre Dyrøy" der det blir tatt biologiske prøver. Ellers et par bilder av "Libas" og en flott seglskute som passerte i havblikk langt til havs. En e-post fra Sindre Nilsen forteller at seglskuta er russiske "Sedov" og at den er verdens største seilende seglskute. 
07.29.Traalhal06d.jpg (42502 byte) 07.31.Sild06a.jpg (59095 byte) 07.31.Sild06b.jpg (51323 byte) 07.29.Traalhal06c.jpg (45664 byte)
07.29.Traalhal06d 07.31.Sild06a. 07.31.Sild06b 07.29.Traalhal06c
07.31.Sild06d.jpg (61831 byte) 07.29.Traalhal06b.jpg (49347 byte) 08.04.Libas06b.jpg (27242 byte) 08.04.Libas06c.jpg (24545 byte)
07.31.Sild06d 07.29.Traalhal06b 08.04.Libas06b 08.04.Libas06c
08.04.Seglskute06.jpg (27042 byte) 08.04.Seglskute06b.jpg (23043 byte) * *
08.04.Seglskute06 08.04.Seglskute06b * *

Nedenfor ser du tre bilder av båter på kolmulefeltet: "Teigenes", "Vea" og "Åkerøy". Alle tatt i slutten av mars. Siste bildet på rekken viser en vågehval, fotografert i Svalbardsonen nå i august. Deretter vises "Morten Einar", og en noe uvanlig bifangst under kolmulefisket (en håbrann). Resten av bildeserien er situasjonsbilder fra "Endre Dyrøy" der det arbeides med trål og fangst. Det er Ørjan Knappskog som har tatt bildene fra kolmulefisket. 

03.TeigenesKolmule06.jpg (24696 byte) 03.VeaKolmulefelt06.jpg (24676 byte) 03.AakeroeyKolmule06.jpg (23317 byte) 08.04.Vaagehval06.jpg (26336 byte)
03.TeigenesKolmule06 03.VeaKolmulefelt06 03.AakeroeyKolmule06 08.04.Vaagehval06
03.MortenEinarKolmule06.jpg (31592 byte) 03.EndreDyroeyHaabrann06.jpg (37891 byte) * *
03.MortenEinarKolmule06 03.EndreDyroeyHaabrann06 * *
03.EndreDyroeyKolmule06d.jpg (42107 byte) 03.EndreDyroeyKolmule06e.jpg (58641 byte) 03.EndreDyroeyKolmule06f.jpg (60180 byte) 03.EndreDyroeyKolmule06g.jpg (63033 byte)
03.EndreDyroeyKolmule06d 03.EndreDyroeyKolmule06e 03.EndreDyroeyKolmule06f 03.EndreDyroeyKolmule06g
03.EndreDyroeyKolmule06c.jpg (58578 byte) 03.EndreDyroeyKolmule06a.jpg (56193 byte) 03.EndreDyroeyKolmule06b.jpg (42226 byte) *
03.EndreDyroeyKolmule06c 03.EndreDyroeyKolmule06a 03.EndreDyroeyKolmule06b *

Foto tatt med digitalt kamera © fiskeri.no og fiskeri.no/Ø.Knappskog