Kolmulefiske vest av Irland - mars 2006

Her ser du en del bilder tatt under fiske vest av Irland. Da disse ble tatt, var mange ferdig med kolmulefisket. To av bildene viser "Kings Cross" og "Kvalskjær". Resten av bildene er tatt 19. mars mens "Herøyhav" tar opp trålposen og pumper fangsten ombord like nord for Porcupine Bank. De to øverste bildene er tatt mens "Herøyhav" tråler.

03.19.HeroyhavTraler06a.jpg (40475 byte) 03.19.HeroyhavTraler06b.jpg (44207 byte) 03.19.HeroyhavPump06a.jpg (62682 byte) 03.19.HeroyhavPump06b.jpg (59516 byte)
03.19.HeroyhavTraler06a 03.19.HeroyhavTraler06b 03.19.HeroyhavPump06a 03.19.HeroyhavPump06b
03.17.KingsCross06.jpg (42042 byte) 03.17.Kvalskjaer06.jpg (39423 byte) 03.19.HeroyhavTraal06a.jpg (44451 byte) 03.19.HeroyhavTraal06b.jpg (42454 byte)
03.17.KingsCross06 03.17.Kvalskjaer06 03.19.HeroyhavTraal06a 03.19.HeroyhavTraal06b
03.19.HeroyhavTraal06g.jpg (44263 byte) 03.19.HeroyhavTraal06d.jpg (58576 byte) 03.19.HeroyhavTraal06e.jpg (55385 byte) 03.19.HeroyhavTraal06f.jpg (37490 byte)
03.19.HeroyhavTraal06g 03.19.HeroyhavTraal06d 03.19.HeroyhavTraal06e 03.19.HeroyhavTraal06f
03.19.HeroyhavTraal06c.jpg (58405 byte) 03.19.HeroyhavTraal06h.jpg (46157 byte) 03.19.HeroyhavTraal06i.jpg (48037 byte) 03.19.HeroyhavTraal06j.jpg (42698 byte)
03.19.HeroyhavTraal06c 03.19.HeroyhavTraal06h 03.19.HeroyhavTraal06i 03.19.HeroyhavTraal06j

Bilder tatt med digitalt kamera © fiskeri.no og fiskeri.no/M.Dahl