Teinefiske etter sjøkreps i juni 2006
06.08.Krepseteine06j.jpg (46659 byte) 06.08.Krepseteine06f.jpg (51573 byte) 06.08.Krepseteine06h.jpg (56676 byte) 06.08.Krepseteine06b.jpg (45162 byte)
06.08.Krepseteine06j 06.08.Krepseteine06f 06.08.Krepseteine06h 06.08.Krepseteine06b

Det har lenge vært et ønske å få fotografere sjøkreps fanget med teiner, og rent tilfeldig bød muligheten seg på Karmøy!? For hva gjør en yrkesfisker når han endelig har fri; jo noen går faktisk ut på havet for å forsøke andre fiskerier. Albert Ferkingstad på "Hopvåg" av Ferkingstad, hadde ute noen teiner for fangst til eget bruk, og det var gledelig å bli invitert med for å trekke teinene - i nydelig vær. Bildene kunne vært fra et kommersielt fiskefartøy rigget for teinefiske, men utenom dekksarrangementet er det spesielt to ting som skiller: Teinebåtene har montert teinehalere (her brukes garnhaler), og de driver gjerne med 1000 teiner (bildeserien viser trekking av 20 teiner). Bildene nedenfor viser haling av teiner, kreps som tas ut, og teiner som settes. Dessuten er det noen bilder av selve fangsten, og av bifangsten (trollhummer, dypvannskrabbe, en liten trollkrabbe, en stor eremittkreps og kongsnegl). Det hører med til historien at krepsen smakte utmerket.

06.08.Krepseteine06e.jpg (48672 byte) 06.08.Krepseteine06m.jpg (52471 byte) 06.08.Krepseteine06r.jpg (55443 byte) 06.08.Sjoekreps06b.jpg (64323 byte)
06.08.Krepseteine06e 06.08.Krepseteine06m 06.08.Krepseteine06r 06.08.Sjoekreps06b
06.08.Krepseteine06u.jpg (53558 byte) 06.08.Krepseteine06w.jpg (42495 byte) 06.08.Trollkrabbe06a.jpg (37954 byte) 06.08.DypVKrabbe06c.jpg (39232 byte)
06.08.Krepseteine06u 06.08.Krepseteine06w 06.08.Trollkrabbe06a 06.08.DypVKrabbe06c
06.08.Krepseteine06c.jpg (38028 byte) 06.08.Krepseteine06s.jpg (53535 byte) 06.08.Sjoekreps06c.jpg (38544 byte)  
06.08.Krepseteine06c 06.08.Krepseteine06s 06.08.Sjoekreps06c *
06.08.Eremittkreps06c.jpg (46268 byte) 06.08.Kongsnegl06a.jpg (44935 byte) 06.08.Kongsnegl06d.jpg (41249 byte) 06.08.Trollhummer06.jpg (40991 byte)
06.08.Eremittkreps06c 06.08.Kongsnegl06a 06.08.Kongsnegl06d 06.08.Trollhummer06

Foto tatt med digitalt kamera © fiskeri.no