Laksefiske i Mandalselva 2006
07.18.Laksefiske06d.jpg (48671 byte) 07.18.Laksefiske06f.jpg (60094 byte) 07.17.Laksefiske06b.jpg (50760 byte) 07.17.Laksefiske06f.jpg (50808 byte)
07.18.Laksefiske06d 07.18.Laksefiske06f 07.17.Laksefiske06b 07.17.Laksefiske06f

Det var kanskje på tide med noen bilder fra laksefiske, og her er noen som viser laskefiske med flue i Mandalselva i soner tilhørende Hauge. De to første bildene viser innhaling av laks og fangsten (ca. 1,5 kg). Deretter vises fire bilder (to i rekka nedenfor) av en laks på 4,2 kg - tatt på tubeflue med grønt som hovedfarge, dersom noen lurte. De siste to bildene på rekken nedenfor viser fast fisk og laksen vel på land.

07.17.Laksefiske06a.jpg (57449 byte) 07.17.Laksefiske06h.jpg (55666 byte) 07.19.Laksefiske06b.jpg (40804 byte) 07.19.Laksefiske06a.jpg (54600 byte)
07.17.Laksefiske06a 07.17.Laksefiske06h 07.19.Laksefiske06b 07.19.Laksefiske06a

De to første bildene nedenfor er også tatt nå i juli i Mandalselva. Deretter et bilde av to laksestiger som står like før innløpet til Mandalselva. De fleste lakseelver hadde fra gammelt av slike utkikkstårn både i forbindelse med fangst med not og som varsling til elveeiere om at laksen var på vei opp elva. De to nederste rekkene er bilder tatt i juli 2004, men de har fått filnavn for i år ettersom de først publiseres nå (og for ikke å lage rot i systemet). Også disse bildene er tatt i Hauge-sonene, og det er fremdeles fluefiske som vises. Siste bilde viser sjøørret og laks. 

07.20.Laksefiske06.jpg (59265 byte) 07.17.Laksefiske06d.jpg (48925 byte) 07.19.Laksestige06a.jpg (36230 byte)  
07.20.Laksefiske06 07.17.Laksefiske06d 07.19.Laksestige06a '
07.12.Laksefiske06c.jpg (51867 byte) 07.12.Laksefiske06g.jpg (52883 byte) 07.12.Laksefiske06a.jpg (46519 byte) 07.12.Laksefiske06b.jpg (56565 byte)
07.12.Laksefiske06c 07.12.Laksefiske06g 07.12.Laksefiske06a 07.12.Laksefiske06b
07.12.Laksefiske06e.jpg (48257 byte) 07.12.Laksefiske06f.jpg (62893 byte)    
07.12.Laksefiske06e 07.12.Laksefiske06f ' '

Foto © fiskeri.no