Motiv fra Lofoten i slutten av mars 2006
03.27.FiskehoderLof06a.jpg (82742 byte) 03.27.TorrSeiLof06a.jpg (76177 byte) 03.27.Torskerogn06a.jpg (66345 byte) 03.27.Torskerogn06b.jpg (59240 byte)
03.27.FiskehoderLof06a 03.27.TorrSeiLof06a 03.27.Torskerogn06a 03.27.Torskerogn06b

Her følger en del motiv fra Lofoten der de mange hjellene kanskje er det mest spennende innslaget i den ville naturen. Første bildet viser tørking av fiskehoder. Deretter tørking av sei på hjell før to bilder av torskerogn. Resten av bildene viser ulike områder med hjell, bearbeiding av torsk for henging og anlegg som produserer tørrfisk.

03.29.TorrfiskLof06a.jpg (98641 byte) 03.31.TorrfiskLof06b.jpg (79948 byte) 03.27.TorskTilTorr06c.jpg (66721 byte) 03.27.TorskTilTorr06b.jpg (61448 byte)
03.29.TorrfiskLof06a 03.31.TorrfiskLof06b 03.27.TorskTilTorr06c 03.27.TorskTilTorr06b
03.29.TorrfiskLof06b.jpg (59520 byte) 03.30.Hamnoey06a.jpg (52835 byte) 03.30.TorrfiskLof06a.jpg (70310 byte) 03.30.TorrfiskLof06b.jpg (91681 byte)
03.29.TorrfiskLof06b 03.30.Hamnoey06a 03.30.TorrfiskLof06a 03.30.TorrfiskLof06b
03.30.TorrfiskLof06c.jpg (71502 byte) 03.30.TorrfiskLof06d.jpg (62969 byte) 03.31.Lofoten06a.jpg (67179 byte)  
03.30.TorrfiskLof06c 03.30.TorrfiskLof06d 03.31.Lofoten06a '
03.27.Torsketunger06a.jpg (58215 byte) 03.31.TorrfiskLof06a.jpg (84897 byte)    
03.27.Torsketunger06a 03.31.TorrfiskLof06a ' '

Alle bilder er tatt med digitalt kamera. © fiskeri.no/S.Nes