Bilder fra sildefiske med "Inger Hildur" i Vestfjorden november - desember 2006
11.30.Triplex06a.jpg (40065 byte) 11.30.Sildefiske06b.jpg (47402 byte) 11.30.Sildefiske06a.jpg (47599 byte) 11.30.Sildefiske06d.jpg (41487 byte)
11.30.Triplex06a 11.30.Sildefiske06b 11.30.Sildefiske06a 11.30.Sildefiske06d

Da er de siste bildene fra "nattfiske" etter sild i Vestfjorden lagt ut.

11.29.Sildekast06b.jpg (55626 byte) 11.29.IngerHildur06f.jpg (45317 byte) 11.29.Sildekast06e.jpg (61702 byte)  
11.29.Sildekast06b 11.29.IngerHildur06f 11.29.Sildekast06e *
11.29.Notbinge06a.jpg (32224 byte) 11.29.Notbinge06b.jpg (34846 byte) 11.30.Sildefiske06e.jpg (50268 byte) 11.30.Sildefiske06f.jpg (50695 byte)
11.29.Notbinge06a 11.29.Notbinge06b 11.30.Sildefiske06e 11.30.Sildefiske06f

Her følger flere bilder fra ringnotfiske etter sild i Vestfjorden. Bilene viser arbeid både i notbinge og langs styrbord side. Motivene viser ulike situasjoner under arbeid med sildekast i mørke. Det vil bli lagt til enda noen bilder i denne serien.

11.29.Sildekast06h.jpg (43193 byte) 11.29.Sildekast06c.jpg (61851 byte) 11.29.Notbinge06e.jpg (33793 byte) 11.29.Sildekast06d.jpg (51102 byte)
11.29.Sildekast06h 11.29.Sildekast06c 11.29.Notbinge06e 11.29.Sildekast06d
11.29.Notbinge06d.jpg (38871 byte) 11.29.Notbinge06c.jpg (35527 byte) 11.29.Sildekast06a.jpg (45280 byte) 11.29.Sildekast06g.jpg (37945 byte)
11.29.Notbinge06d 11.29.Notbinge06c 11.29.Sildekast06a 11.29.Sildekast06g

Her er flere bilder tatt under sildefisket i Vestfjorden. Fisket foregikk dag helst etter mørkets frembrudd, og generelt er det korte dager og lite lys der nord mens sildefisket pågår. "Inger Hildur" hadde også et oppdrag for Havforskningsinstituttet, og bildene viser også fangsting fra dette oppdraget.

12.01.IngerHildur06.jpg (45931 byte) 11.28.IngerHildur06b.jpg (33550 byte) 11.29.IngerHildur06a.jpg (35802 byte) 11.29.IngerHildur06b.jpg (39116 byte)
12.01.IngerHildur06 11.28.IngerHildur06b 11.29.IngerHildur06a 11.29.IngerHildur06b
11.29.IngerHildur06e.jpg (38909 byte) 11.29.IngerHildur06c.jpg (44955 byte) 11.28.Kveldstemning06.jpg (49773 byte) 11.29.IngerHildur06d.jpg (40593 byte)
11.29.IngerHildur06e 11.29.IngerHildur06c 11.28.Kveldstemning06 11.29.IngerHildur06d

Foto tatt med digitalt kamera © fiskeri.no