Diverse bilder av båter september - november 2007
1103Meloyfjord07.jpg (71422 byte) 1103Myrebuen07.jpg (64310 byte) 1103TrintoSild07a.jpg (90727 byte) 1103TrintoSild07b.jpg (85744 byte)
1103Meloyfjord07 1103Myrebuen07 1103TrintoSild07a 1103TrintoSild07b
1103TrintoSild07c.jpg (98283 byte) 1028Trinto07.jpg (59705 byte) 1028Gardar07.jpg (51520 byte)  
1103TrintoSild07c 1028Trinto07 1028Gardar07 *

Øverst ser du fra venstre to fartøy på sildefiske: "Meløyfjord" og "Myrebuen". Det fortsetter med sild, og de neste tre bildene viser "Trinto" med et kast på 230 tonn sild tatt langt til havs nord for Troms. De to siste bildene viser samme "Trinto", og deretter "Gardar". Båtene passerer da i Gimsøystraumen.

1103Stromegg07a.jpg (52177 byte) 1103Stromegg07b.jpg (55151 byte)    
1103Stromegg07a 1103Stromegg07b * *

Over ser du to først to bilder av nye "Strømegg" fra Danmark. Båten er fotografert på vei inn til dåp i Hirtshals 3. november. Mannskapet er i ferd med å sette opp flagg.

10IvanShankov07.jpg (54439 byte) 10Olenino07.jpg (48238 byte) 10Olenino07b.jpg (42630 byte) 10PrayadeSantaCruz07.jpg (42632 byte)
10IvanShankov07 10Olenino07 10Olenino07b 10PrayadeSantaCruz07
10Langenes07.jpg (50527 byte) 10Kildin07.jpg (73519 byte) 10Nordsild07.jpg (57076 byte) 10Trinto07.jpg (74669 byte)
10Langenes07 10Kildin07 10Nordsild07 10Trinto07

Her ser vi både fartøy som tråler etter torsk samt kystnotfartøy som leverer sild. Øverst er et bilde av russiske "Ivan Shankov" med trålen i havet. Deretter mer tråling; da to bilder av russiske "Olenino" som fisker i Vernesonen. Siste av de utenlandske fartøyene, er den portugisiske tråleren "Praya de Santa Cruz". I neste rekke ser vi norske "Langenes" før kystnotfartøyene: "Kildin", "Nordsild" og "Trinto". De tre sistnevnte båtene er fotografert i Lødingen.

1005Ponoy07b.jpg (55610 byte) 1004Ponoy07a.jpg (42961 byte) 1005KapitanMorgun07.jpg (45561 byte)  
1005Ponoy07b 1005Ponoy07a 1005KapitanMorgun07 *
1004Huginn07a.jpg (51214 byte) 1004Huginn07b.jpg (57322 byte) 1004Nordborg07.jpg (32481 byte) 1004Teigenes07.jpg (43709 byte)
1004Huginn07a 1004Huginn07b 1004Nordborg07 1004Teigenes07

Her følger noen båter på torske-, og silde-fiske. To rekker opp ser vi to russiske fartøy. Først to bilder av "Ponoy", og deretter "Kapitan Morgun". I rekken nedenfor ser vi fra venstre to bilder av islandske "Huginn". Deretter "Nordborg" fra Færøyene. Sist et motiv fra feltet der også "Teigenes" befinner seg.

1003Rav07a.jpg (37695 byte) 1003Rav07b.jpg (40699 byte) 1003Sildefelt07.jpg (33763 byte)  
1003Rav07a 1003Rav07b 1003Sildefelt07 *
1001Libas07.jpg (46966 byte) 1001FinnurFridi07.jpg (40469 byte) 1001Anders07.jpg (36365 byte)  
1001Libas07 1001FinnurFridi07 1001Anders07 *

Øverst vises tre bilder tatt 3. oktober. Først to bilder av "Rav" med sildenot i sjøen, og deretter et bilde av to båter i aksjon. Nærmest kamera ser vi "Norderveg"; "Møgsterfjord" sees i bakgrunnen. I neste rekke ser du også tre fartøy fotografert under sildefiske. Først "Libas", deretter færøyske "Finnur Fridi" og sist polske "Anders" (som får inspektører ombord). Mener sistnevnte er ex. "Eldjarn".

09Tronderbas07a.jpg (44795 byte) 09Tronderbas07b.jpg (44010 byte) 09Fagraberg07.jpg (64228 byte) 09Fiskeskjer07.jpg (45722 byte)
09Tronderbas07a 09Tronderbas07b 09Fagraberg07 09Fiskeskjer07
09Trinto07.jpg (59188 byte) 09Roaldsen07.jpg (60229 byte) 09Teigenes07.jpg (46790 byte)  
09Trinto07 09Roaldsen07 09Teigenes07 *

Over vises ulike fiskefartøy fotografert i september av Kjell-Tore Sivertsen. Øverst ser vi to bilder av "Trønderbas". Deretter "Fagraberg" fra Færøyene, og sist et bilde av "Fiskeskjer". På rekke nedenfor vises "Trinto", og deretter to bilder av båter fotografert i Svolvær i slutten på september; "Roaldsen" og "Teigenes"

Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår
Se flere bilder        Til fiskeri.no

website counter