Fra kolmulefiske med "Eros" og "Vestviking" samt toktvirksomhet vest av Irland i mars 2007

03KolmuleVV07a.jpg (72104 byte)

03KolmuleVV07b.jpg (114773 byte)

03KolmuleVV07c.jpg (88389 byte)

*

03KolmuleVV07a

03KolmuleVV07b

03KolmuleVV07c

*

0329StrandSenior07b.jpg (44510 byte)

0329StrandSenior07j.jpg (62478 byte)

0329StrandSenior07k.jpg (62766 byte)

0329Torbas07b.jpg (67285 byte)

0329StrandSenior07b

0329StrandSenior07j

0329StrandSenior07k

0329Torbas07b

0329Torbas07c.jpg (63871 byte)

0329Traaldorer07.jpg (71536 byte)

0329Zeeland07a.jpg (51470 byte)

0329Zeeland07b.jpg (42455 byte)

0329Torbas07c

0329Traaldorer07

0329Zeeland07a

0329Zeeland07b.

Her følger over 70 bilder av fiskefartøy, selve fisket etter kolmule og andre motiv som er en del av kolmulefisket vest av Irland. Øverst ser du tre bilder tatt ombord i "Vestviking". Deretter to rekker - i hovedsak - med fartøy på feltet. De seks neste bildene nedenfor er tatt under fiske om natten, mens det ellers er bilder tatt under ulike værforhold i slutten av mars. Under fisket med "Eros" deltok også forskere som gjorde ulike undersøkelser på fiskefeltet.

0330ErosNatt07a.jpg (89686 byte)

0330ErosNatt07b.jpg (94267 byte)

0330ErosNatt07c.jpg (85434 byte)

0330ErosNatt07d.jpg (82290 byte)

0330ErosNatt07a

0330ErosNatt07b

0330ErosNatt07c

0330ErosNatt07d

0330ErosNatt07f.jpg (79920 byte)

0330ErosNatt07g.jpg (85520 byte)

0330KV17207a.jpg (51588 byte)

0330KV17207b.jpg (51354 byte)

0330ErosNatt07f

0330ErosNatt07g

0330KV17207a.

0330KV17207b

0329Sjofugl07.jpg (99318 byte)

0329Sekk07a.jpg (91274 byte)

0329Pathway07c.jpg (48420 byte)

0329Kolmulehal07a.jpg (100912 byte)

0329Sjofugl07

0329Sekk07a

0329Pathway07c

0329Kolmulehal07a

0329KolmuleSekk07f.jpg (81110 byte)

0329Kolmulesekk07d.jpg (72981 byte)

0329Kolmulesekk07h.jpg (106574 byte)

0329Kolmulesekk07b.jpg (83242 byte)

0329KolmuleSekk07f

0329Kolmulesekk07d

0329Kolmulesekk07h

0329Kolmulesekk07b

0329Kolmulesekk07a.jpg (107493 byte)

0329Traalpose07.jpg (113915 byte)

0329Kolmulehal07h.jpg (94664 byte)

0329Kolmulehal07b.jpg (81602 byte)

0329Kolmulesekk07a

0329Traalpose07

0329Kolmulehal07h

0329Kolmulehal07b

0329Kolmulehal07c.jpg (88509 byte)

0329KolmuleEros07c.jpg (84777 byte)

0329ErosPump07b.jpg (95404 byte)

0329Kolmulehal07p.jpg (82966 byte)

0329Kolmulehal07c

0329KolmuleEros07c

0329ErosPump07b

0329Kolmulehal07p

0329Kolmulehal07g.jpg (103663 byte)

0329Kolmulesekk07c.jpg (90449 byte)

0329Nordervon07d.jpg (58911 byte)

0329Nordervon07c.jpg (62806 byte)

0329Kolmulehal07g

0329Kolmulesekk07c

0329Nordervon07d

0329Nordervon07c

0328SonarKolmule07.jpg (76028 byte)

0328Triplex07a.jpg (95016 byte)

0329Eroslaster07a.jpg (94296 byte)

0329KolmuleEros07e.jpg (84035 byte)

0328SonarKolmule07

0328Triplex07a

0329Eroslaster07a

0329KolmuleEros07e

0327Traalhaling07c.jpg (97353 byte)

0328ErosPumper07.jpg (96612 byte)

0328Traalhaling07h.jpg (85843 byte)

0328ErosTraaler07a.jpg (88537 byte)

0327Traalhaling07c

0328ErosPumper07

0328Traalhaling07h

0328ErosTraaler07a

0329ErosLaster07b.jpg (100322 byte)

0329ErosLaster07c.jpg (91358 byte)

0329Eroslaster07e.jpg (96744 byte)

0329Eroslaster07f.jpg (101928 byte)

0329ErosLaster07b

0329ErosLaster07c

0329Eroslaster07e

0329Eroslaster07f

0329ErosLaster07g.jpg (93381 byte)

0329ErosLaster07h.jpg (95971 byte)

0329Erospump07a.jpg (93928 byte)

0329KolmuleEros07a.jpg (73101 byte)

0329ErosLaster07g

0329ErosLaster07h

0329Erospump07a

*

0329ErosPump07g.jpg (90671 byte)

0328ErosSekk07a.jpg (90951 byte)

0329Erostraal07.jpg (88036 byte)

 

0329ErosPump07g

0328ErosSekk07a

0329Erostraal07

*

Her ser du en del motiv (litt hulter til bulter foreløpig) fra "Eros" på kolmulefisket. Lengre nede ser du også noen bilder av sølvkveite som det var unormalt mye av dette året. Litt sjøfugl og en del motiv av "Kings Cross" vises også. Flere båter ser du lengre nede på siden. 

0327Traalhaling07b.jpg (103700 byte)

0327Traalbrett07a.jpg (75963 byte)

0327Traalhaling07a.jpg (86411 byte)

 

0327Traalhaling07b

0327Traalbrett07a

0327Traalhaling07a

*

0319KingCross07b.jpg (54772 byte)

0322Solvkveite07.jpg (93008 byte)

0322Solvkveite07b.jpg (105424 byte)

0322Solvkveite07c.jpg (101429 byte)

0319KingCross07b

0322Solvkveite07

0322Solvkveite07b

0322Solvkveite07c

0320ErosTokt07a.jpg (104630 byte)

0320Havsulee07d.jpg (108247 byte)

0329KolmuleEros07b.jpg (76756 byte)

03KingsKross07.jpg (55104 byte)

0320ErosTokt07a

0320Havsulee07d

0329KolmuleEros07b

03KingsKross07

0319KingCross07f.jpg (67372 byte)

0319KingsCross07c.jpg (57330 byte)

0319KingsCross07d.jpg (63576 byte)

0319KingsCross07e.jpg (55549 byte)

0319KingCross07f

0319KingsCross07c

0319KingsCross07d

0319KingsCross07e.

0327CTD07a.jpg (84725 byte)

0319Eros07.jpg (62111 byte)

0319Eros07b.jpg (95722 byte)

0327CTD07b.jpg (83524 byte)

0327CTD07a

0319Eros07

0319Eros07b

0327CTD07b

Over ser du fire motiv fra "Eros". En nedsenkbar sonar brukes av forskerne ombord for å finne signalstyrken til enkeltfisk. De to andre bildene viser motiv fra "Eros". 

0330Traalpose3.jpg (48991 byte)

0330Traalpose6.jpg (59687 byte)

0330Traalpose7.jpg (80979 byte)

0329Pathway07.jpg (54364 byte)

0330Traalpose3

0330Traalpose6

0330Traalpose7

0329Pathway07

0329Havsule07.jpg (59171 byte)

0320Havsuler07g.jpg (86515 byte)

0329StrandSenior07.jpg (63402 byte)

0329Nordervon07.jpg (64805 byte)

0329Havsule07

0329Erostraal07

0329StrandSenior07

0329Nordervon07

Over ser du flere motiv fra fiske etter kolmule vest av Irland. De tre første bildene viser et trålhal av "Eros" der trålposen kommer opp i overflaten. Deretter et bilde av skotske "Pathway". I neste rekke ser vi en sekk full av kolmule, havsuler, "Strand Senior" som tråler, og "Nordervon" på fiskefeltet. 

0329Gardar07.jpg (59979 byte)

0329Torbas07.jpg (66355 byte)

0317Zeta07v.jpg (39870 byte)

0318Tromsoybue07.jpg (53171 byte)

0329Gardar07

0329Torbas07

0317Zeta07v

0318Tromsoybue07

0317Havsuler07.jpg (102051 byte)

0317Zeta07.jpg (42808 byte)

0319Osterbris07.jpg (53023 byte)

0319Osterbris07d.jpg (50361 byte)

0317Havsuler07

0317Zeta07

0319Osterbris07

0319Osterbris07d

Over ser du noen bilder tatt vest av Irland i midten av mars under fiske etter kolmule. To rekker ovenfor ser du fra venstre: "Gardar", "Torbas", "Zeta" og "Tromsøybuen" på kolmulefeltet. Nederste rekke viser havsuler, "Zeta" og "Østerbris" x 2.

Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

website counter