Sildetokt og diverse bilder
0226Gardar07b.jpg (60896 byte) 0226Gardar07d.jpg (54614 byte) 0226Gardar07e.jpg (58080 byte) *
0226Gardar07b 0226Gardar07d 0226Gardar07e *
0303Rodholmen07a.jpg (60968 byte) 0303EinarErlend07a.jpg (69409 byte) 0303Bodo07.jpg (49894 byte) 0226Sannessjoen07a.jpg (50855 byte)
0303Rodholmen07 0303EinarErlend07a 0303Bodo07 0226Sannessjoen07

I øverste rekke ser du først tre bilder av "Gardar" som deltok på sildetokt i februar. Nedenfor vises "Rødholmen" ved Bodø Sildoljefabrikk, "Einar Erlend", et motiv fra Bodø havn og sist et bilde tatt utenfor Sandnessjøen.

0216Kystfiske07b.jpg (97149 byte) 0216Sloying07a.jpg (71818 byte) 0216Aalesund07a.jpg (80094 byte) 0216Aalesund07b.jpg (89045 byte)
0216Kystfiske07b 0216Sloying07a 0216Aalesund07a 0216Aalesund07b
0216Aalesund07c.jpg (70911 byte) 0216Aalesund07d.jpg (82132 byte) 0217Solskjaer07.jpg (36908 byte) '
0216Aalesund07c 0216Aalesund07d 0217Solskjaer07 *

Over ser du noen bilder tatt i Ålesund i midten av februar mens sildefisket pågikk vest av land. Siste bildet viser "Solskjær". Nedenfor vises først fire bilder av lossing av frosset (ombordprodusert) lodde. Det er Gardar som leverer.

0216GararLodde07c.jpg (84246 byte) 0216GararLodde07d.jpg (70143 byte) 0216GardarLodde07.jpg (93798 byte) 0216GardarLodde07b.jpg (90251 byte)
0216GararLodde07c 0216GararLodde07d 0216GardarLodde07 0216GardarLodde07b
0218Silldetokt07d.jpg (115100 byte) 0218Silldetokt07c.jpg (81465 byte) 0218Sildetokt07a.jpg (89356 byte) 0218Silldetokt07e.jpg (134774 byte)
0218Silldetokt07d 0218Silldetokt07c 0218Sildetokt07a 0218Silldetokt07e
0218TraalSild07b.jpg (118329 byte) 0218TraalSild07a.jpg (124120 byte) 0218Silldetokt07f.jpg (115432 byte) 0218Silldetokt07b.jpg (76025 byte)
0218TraalSild07b 0218TraalSild07a 0218Silldetokt07f 0218Silldetokt07b
0304Sildeprove07a.jpg (79799 byte) 0304Silderogn07.jpg (83952 byte) 0218Sild07g.jpg (114649 byte) *
0304Sildeprove07a 0304Silderogn07 0218Sild07g *

Over ser du glimt fra sildetoktet i februar. Havforskningsinstituttet brukte da "Gardar". Vi ser litt fra tråling, og utvalg av sild til biologisk prøvetaking.

Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

website counter