Diverse fiskefartøy mai - juli 2008

Øverst ser vi seks bilder av norske båter fotografert i løpet av juni. Alle fartøy er norske, og i øverste rekke vises "Cetus" og "Møgsterhav" x 2 like utenfor Skagen. I rekken under vises "Eros", Havdrøn" og "Sjøliv". Bildene er tatt av Christian Jensen som driver nettstedet skagenfoto.dk.

06Cetus08.jpg (41587 byte) 06Mogsterhav08.jpg (31892 byte) 06Mogsterhav08b.jpg (34941 byte)  
06Cetus08 06Mogsterhav08 06Mogsterhav08b *
06Eros08.jpg (39609 byte) 06Havdron08.jpg (41720 byte) 06Sjoliv08.jpg (41130 byte)  
06Eros08 06Havdron08 06Sjoliv08 *

Under ser vi to bilder tatt i siste halvdel av mai. Båten som ligger med kast er "Nybo". De to neste bildene er av en annen norsk båt; "Fiskeskjer" - fotografert i begynnelsen av mai.

0522Nybo08a.jpg (47709 byte) 0522Nybo08b.jpg (51009 byte) 05Fiskeskjer08a.jpg (44187 byte) 05Fiskeskjer08b.jpg (51726 byte)
0522Nybo08a 0522Nybo08b 05Fiskeskjer08a 05Fiskeskjer08b

Nedenfor vises bilder, i hovedsak av båter, tatt av Christian Jensen i området rundt Skagen. Øverste rekke viser først tre danske fartøy; "Anne-Mie", "Gitte Torben" og "Heidi Teresa". Deretter en svensk båt; "Sunnanø". Nederste bilde viser et motiv fra innseilingen til Skagen.

05AnneMie08.jpg (42458 byte) 05GitteTorben08.jpg (44133 byte) 05HeidiTeresa08.jpg (48169 byte) 05Sunnano08.jpg (46381 byte)
05AnneMie08 05GitteTorben08 05HeidiTeresa08 05Sunnano08
05Skagen08.jpg (40556 byte)      
05Skagen08 * * *

Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

fiskeutstyr digitalt kamera fotoapparat kjøp salg båt båtutstyr

website counter