Digitale foto og opplysninger publiseres ved at du sender dem per e-post til denne adressen 

Desember 2006

Se båtbilder fra tidligere i 2006 og fra andre år

FrodeEros.jpg (176627 byte)

"Eros" og "Finnur Fridi" + "Rogne". Frode Fuglseth har sendt inn et par bilder fra sildefisket. Til venstre ser du "Eros" på sildefeltet. Et bilde av "Finnur Fridi" og "Rogne" som losser i Fosnavåg ser du her.

BORoaldnes.jpg (171282 byte)

"Roaldnes" og "Jergul". I dag vises to bilder sendt inn av Bjørn Owe Hjelle. Til venstre ser du "Roaldnes". Et bilde av "Jergul" ser du her. Begge bildene er tatt tidligere i år.

FrodeStaalegg1.jpg (163916 byte)

"Stålegg" på sildefiske. Frode Fuglseth har sendt inn tre bilder av "Stålegg". Bildene er tatt på yttersiden av Lofoten under årets sildefiske. Frode forteller at "Stålegg" fikk et kjempekast, og at "Rogne" kom og pumpet fra kastet. Neste bilde ser du her, og siste bilde ser du her.

LoddekastEigun1.jpg (42390 byte)

"Eigun" på loddefiske. Et par litt eldre bilder fra loddefiske blir lagt ut i forbindelse med et filmklipp. Denne gang kommer bildene først. Til venstre ser du "Eigunn" med loddekast. Et annet motiv med båten godt lastet under pumping ser du her. Bildene er utlånt av Jostein Saltskaar.

KaareKubbholm1.jpg (45431 byte)

"Kubbholm" på brislingfiske. I går var det faktisk noen timer uten kuling og regn på Vestlandet. Et notbruk benyttet sjansen, og leitet etter brisling i Hardanger. Kåre Grønsnes forteller at brisling ble funnet, men den var vanskelig å samle på lys på grunn av mye ferskvann i overflaten. Et steng er likevel landsatt utenfor Belsnes. Flere bilder fra Kåre av "Kubbholm" ser du her, og et her, og siste her.

AkselHavdronn.jpg (75371 byte)

"Havdrønn". Aksel Knutsen har også tatt dagens bilde. Bildet til venstre av "Havdrønn" ble tatt 28. november i Fosnavåg.

AkselSkoglijenta2.jpg (50630 byte)

"Skoglijenta". Aksel Knutsen har sendt inn to bilder tatt i midten av august.  Bildene viser .M-62-HØ, "Skoglijenta" som halar inn notposen under snurrevadfiske en dag med havblikk. Bildene har Aksel tatt fra egen båt nord for Skorpesundet i Herøy. Det andre bildet ser du her.

Saltskaaren3.jpg (66298 byte)

"Saltskaaren".  Et filmklipp fra "Basholm" på størjefisket er lagt ut på de norske filmsidene. I den forbindelse legges det ut tre bilder av "Saltskaaren" under størjefisket. Bildene er utlånt av Jostein Saltskaar. Bilde nr. 2 ser du her, og siste bildet er her..

Norlys.jpg (17878 byte)

"Norlys" og "Gollnes".  forumet er det spurt om opplysninger om "Dønnabuen" og andre fartøy, blant annet "Norlys" som vises til venstre. Bildet er gitt av Magne Waage, og viser båten rigget for brugdefangst (som du kan lese om på fiskeri.no). I dag vises også et bilde av "Gollnes", fotografert av Aksel Knutsen i Fosnavåg i slutten av november.

HELieBalestrand.jpg (78235 byte)

Brislingbåter i Balestrand.  Hans-Erik Lie har scannet og sendt inn et eldre bilde (slutten av 1970-tallet). Bildet viser deler av brislingflåten i Balestrand. Hans-Erik har også identifisert båtene. Innerst fra kai ligger: "Firda", "Sigra", "Hjeltefjord" og "Brattøy". Ytterst ligger sildelagets agentbåt, "Berland".

AkselSlaatteroy.jpg (52064 byte)

"Slaatterøy" og "Fyrholm". Aksel Knutsen har tatt dagens bilder. Bildet av "Slaatterøy" ble tatt i midten av oktober. Et ferskt bilde (28. november) viser "Fyrholm" i Fosnavåg idet mørket legger seg. "Fyrholm" ser du her.

OlavMunin.jpg (43714 byte)

Reketråling med "Munin" Olav Endre Drønen har selv båt, og i dag vises båten hans til venstre. "Munin" er rigget med reketrål, og et par bilder Olav Andre har tatt fra dette fisket ser du her og her.

November 2006

AkselFiskeskjer.jpg (60472 byte)

"Fiskeskjer" og redningsskøyter. Aksel Knutsen har tatt dagens bilder, knipset for to dager siden. Til venstre vises "Fiskeskjer" under Herøybrua. Bildet av redningsskøytene "Bergen Kreds" og "Emmy Dyvi" er tatt i Fosnavåg.

OlavMakrell3.jpg (55371 byte)

Makrellfiske med "Havstegg" Olav Endre Drønen har sendt inn noen bilder fra høstens dorgefiske etter makrell. Bildene viser "Havstegg", her ved kai. Et par bilder fra selve dorgefisket vest i havet, ser du her og her.

AkselHovden.jpg (88695 byte)

"Hovden Viking" og "Hovden Senior" ved kai hos Larsnes Mek. Verksted 19. november. Aksel Knutsen har tatt bildet, og han skriver: "Innerst ligg "Hovden Viking" som er ein ny 90 fots snurpar- snurrevadfarty som ligg i Larsnes for utrustning. Fartyet skal overleverast til Hovden Senior AS i desember. Skipet er utvikla av Naval Consult AS. Skroget er bygd i Gdynia, Polen. Prefabrikert overbygg og styrehus er montert hos Longva Mek. Verksted AS. Den noko mindre og eldre "Hovden Senior" er også eigd av Hovden Senior AS, Kjødepollen ved Selje.

AkselBalaklavaII.jpg (105802 byte)

"Balaklava II". Aksel Knutsen har sendt inn bildemontasjen av fryseskipet "Balaklava II". Aksel skriver at "skipet er registrert i Phnom Penh, Kambodsja(!). Det var nyleg i Hareid for å laste 2000 tonn frossen sild frå Global Liavaag AS som skal til Egypt. Skipet vart bygt i Japan i 1978 som «Akizuki Maru» for eit japansk reiarlag. Det vart «Balaklava II» i 2004. Tonnasjen er 5179 tonn dødvekt. Alderen viser på skipet, Men det ferdast tydelegvis på alle verdshav. I september i år vart det fotografert i Monrovia i Liberia. Det kom til Hareid frå St. Petersburg."

OlavVendla2.jpg (33213 byte)

"Vendla". Olav Endre Drønen har også tatt dagens bilde. Til venstre vises "Vendla", fotografert i ytre Vestfjorden der den ligger og venter på natten. 

OlavStaaloy.jpg (35044 byte)

"Ståløy" og "Haugagutt". Olav Endre Drønen har tatt dagens to bilder. Til venstre vises "Ståløy". Begge bilder er tatt nylig i forbindelse med sildefisket i (og omkring) Vestfjorden. Bildet av "Haugagutt" ser du her. 

KaareNorbris1.jpg (102535 byte)

"Norbris" og "Årøybuen". Her er et par bilder fra brislingfisket i Hardanger sent i høst (17. oktober). Vi ser her "Norbris" m. lyebåt til venstre og "Årøybuen" m. lyebåt. Bildene er tatt av Kåre Grønsnes. Et annet motiv av disse båtene ser du her.

OlavHavsnurp.jpg (68109 byte)

"Havsnurp" og "Ketlin". Olav Endre Drønen har også tatt dagens bilder. Til venstre vises "Havsnurp" under hestmakrellfisket. Et ferskt bilde av "Ketlin" som sammen med andre ringnotfartøy hadde søkt inn i smult farvann etter at det var meldt storm i Vestfjorden. Det bildet ser du her.

OlavGerdaMarie.jpg (36038 byte)

"Gerda Marie" og "Staaløy". Olav Endre Drønen har tatt blinkskuddet til venstre som viser "Gerda Marie" under fiske etter hestmakrell. Her er båten i god fart på vei mot et "hesterykte". Olav har også tatt et bilde av "Ståløy" i tung sjø under kolmulefisket. Det bildet ser du her.

AndersStoreknut.jpg (29007 byte)

"Storeknut" i tung sjø og "Østerbris". Olav Endre Drønen har tatt dagens bilder. Til venstre ser du "Storeknut" delvis begravet i tung sjø. Et fint bilde av "Østerbris" med kast, ser du her.

AndersHarvest1.jpg (59080 byte)

"Harvest" i tung sjø. Anders Douglas Drønen har sendt inn flere bilder som viser fartøy i tung sjø. Først ute er to bilder av "Harvest". Bildene er tatt av Olav Endre Drønen og er tatt under fiske etter hestmakrell. Det andre bildet ser du her.

SvenSkarodd.jpg (33369 byte)

"Skarodd". Sven Arild Pedersen har sendt inn et bilde av ex. "Solheimtrål". Sven Arild forteller at den ble bygget i Norge for Island. Den ble brukt som kombinert tråler og autolinebåt. I sommer fisket den som "Solheimtrål" (M-33-f) mens den i høst gikk til Giske (ved Ålesund) som "Skarodd" (M-193-G). Nå er den tatt ut av fiske og solgt og levert til Russland.

AndersgamleStoreknut.jpg (69587 byte)

Gamle "Storeknut". Anders Douglas Drønen har sendt inn bildet til venstre. Alltid hyggelig med litt nostalgi. Anders har også sendt inn et bilde av "Libas" på hestmakrellfisket. I dag tar vi også med et alternativt bilde av "Oskjær" som du også finner et par bilder av to rekker nedenfor. Sistenevnte bilde er tatt av Børre Hansen og viser "Oskjær" i Vasser havn i høst.

SvenNordkappjenta.jpg (57095 byte)

"Nordkappjenta". Sven Arild Pedersen har sendt inn bildet til venstre. Sven skriver at båten er et "Solstrand-bygg" fra 1988 som har vært i Canada som "Atlantic Explorer". Senere hadde den et liv som "Lord Auckland" på New Zealand. Båten ble gjenkjøpt til Norge som "Vestliner", og videresolgt til Nordkapp som "Nordkappjenta" ved Willy Nyvoll.

BorreOskjer2.jpg (46933 byte)

"Oskjær". Børre Hansen tok flere bilder i Vasser havn (se lengre nede på denne siden). I dag vises to bilder av "Oskjær", og et bilde av to andre reke/krepse-trålere i havna " Mir" og "Flo". Bildene er tatt tidligere i høst. Det andre bildet av "Oskjær" ser du her

SvenRosmar.jpg (36084 byte)

Ex "Antarctic I". Sven Arild Pedersen har sendt inn to bilder av den tidligere Røkke-båten "Antarctic I". Sven Arild forteller at dette var den første av tre båter som Røkke bygde for fiske etter Patagoonien Toothfish på den sørlige halvkule. Båten har visstnok eierinteresser på Sunnmøre, og har fått navnet "Ross Mar". Den skal settes inn i fiske etter tannfisk i Rosshavet. Ny hjemstedshavn er Cape Town (Sør Afrika). Det andre bildet ser du her.

Storm i Nordsjøen. Noe så sjelden som ei filmfil er kommet inn. Den er sendt inn av Kent-Eivin Austevoll. Den er foreløpig lagt til i filmsamlingen som foreløpig er tilgjengelig på engelsk. Filmen er tatt på Transocean Arctic under stormen som herjet i slutten av oktober. Det tar noen sekund å laste filmfila (5 mb), så vær tålmodig.

SvenGunnarLangva.jpg (22498 byte)

"Gunnar Langva". Sven Arild Pedersen fra Ålesund har sendt inn bildet til venstre. Der ser vi "Gunnar Langva" noe tung sjø fotografert i slutten av forrige måned. Bildet er tatt utenfor Bjørnsund.

KentOrkan2.jpg (42862 byte)

Orkan i kastene. Her følger et par bilder tatt under stormen i Nordsjøen i forrige uke. Bildet til venstre er tatt fra Oseberg feltsenter. I følge metrologene var bølgehøyden på omlag 20 meter under stormen. Det er vanligvis godt med "fribord" på slike installasjoner, men neste bilde viser at alt er relativt. Bildene er sendt inn av Kent-Eivin Austevoll.

BorreMir.jpg (30220 byte)

"Mir" og "Flo". Børre Hansen har denne gang hatt fotoapparatet med seg lengre sør i landet. Til venstre vises "Mir", mens et bilde av "Flo" vises her. Begge bildene er tatt en rolig høstdag i Vasser havn.

Eline.jpg (78224 byte)

"Eline". Kåre Grønsnes har sendt inn et bilde tatt i fjor sommer. Bildet viser "Eline" fra Tysvær i Rogaland. Bildet er tatt utenfor Årviksand i Kvinnherad. Kåre forteller at båten blant annet har drevet garnfiske i området rundt Varaldsøy (Hardangerfjorden) siste året.

Oktober 2006  
BorreAlfArne1.jpg (33860 byte)

"Alf Arne" til hugging og "Jubåen" på slipp. Til venstre ser du et av de siste bildene som blir tatt av "Alf Arne". Børre Hansen har sendt inn bildet, og forteller at båten er ribbet og klar for hugging i Tromsø. Et bilde av "Jubåen" på slipp i Tromsø ser du her.

KaareHovdaRisholm.jpg (67870 byte)

"Hovda", "Hovdagut", "Risholm" m.f. Til venstre ser du nok et motiv fra brislingfisket i Hardanger nå i oktober. Til venstre ser vi "Hovda" med "Hovdagut" på utsiden. Bak ligger "Risholm". På et annet bilde som viser "Hovda-bruket",  ser vi også "Tempo" med lysebåt. Bildene er tatt 17. oktober av Kåre Grønsnes.

KaareRisholmHovdagutt.jpg (41277 byte)

"Risholm", "Hovdagut", "Tempo" m.f. Til venstre ser du mer fra stemingen omkring brislingfisket i Hardanger nå i oktober. Til venstre ser vi "Risholm" med "Hovdagut" i bakggrunnen. Ved kai ligger bl.a. "Tempo" og "Hovda". Et bilde av "Tempo" med lysebåt ved kai ser du her. Bildene er tatt 17. oktober av Kåre Grønsnes.

KaareFjordbuen.jpg (41610 byte)

"Fjordbuen" og stemningsbilde. Til venstre ser du "Fjordbuen", fotografert i småbåthavna i Kinsarvik nå i oktober da det ble et lite oppsving i brislingfisket (16. - 17. oktober). Det er Kåre Grønsnes som har tatt dette bildet samt et fint stemningsbilde der vi også så vidt ser "Fjordbuen" lengst til høyre. Ellers ser vi også bla. "Svanen" (lysebåt til "Risholm"), "Norbris" og "Årøybuen"

GunnarVestervon.jpg (34808 byte)

"Bøen Junior". Til venstre ser du et bilde sendt inn av Gunnar Landa som skriver at: "Bøen Junior" blir "Vestervon". Ifølge fartøyregisteret skal båten nå ha fiskerinummer SF11A, eid av Vestervon AS. Bildet er tatt under levering ved Skude Fryseri 26. september.

KaareSotrabas.jpg (55935 byte)

"Sotrabas". Til venstre ser du et bilde tatt under brislingfisket i Hardanger i august i år. Et annet bilde av "Sotrabas" og lysebåten ser du her. Flere bilder fra brislingfisket i Hardanger kommer utover høsten, og det er Kåre Grønsnes som er fotograf.

BorreSkaidi3.jpg (27263 byte)

"Skaidi". Til venstre ser du "Skaidi", fotografert av Børre Hansen. Bildet ble tatt under seifisket i år, og litt lengre nede på denne siden finner du et annet bilde av båten.

AJKVesterveg.jpg (24122 byte)

"Vesterveg". Til venstre ser du et flott bilde av "Vesterveg". Båten er fotografert på Karmøy, og det er Alf Johan Kristiansen som er fotografen.

BorreBirgerson1.jpg (22903 byte)

"Birgerson" og "Asbjørn Selsbane" på feltet. Fra feltet på seifisket tidligere i år, har Børre Hansen sendt inn bilder av "Birgerson" (til venstre), og to motiv av der du også ser "Asbjørn Selsbane" som kaster i bakgrunnen. Sistenevnte bilder ser du her og her.

BorreHavflora2.jpg (54757 byte)

"Havflora" og "Skaidi". Her følger flere bilder fra Børre Hansen. Igjen er det bilder fra seifisket tidligere i år. Til venstre ser du "Havflora" (som det også er et bilde av lengre nede på denne siden). Et bilde av "Skaidi" ser du her.

AJKMeodd.jpg (21744 byte)

"Meodd". Alf Johan Kristiansen har sendt inn bilder fra sin samling i forbindelse med etterlysningen av "Meodd" på forumet. Båtens skjebne ble fotografert i Åkrehamn i 1994: Som flytende og som mindre sjødyktig.

AJKQuoVadis1.jpg (29021 byte)

Nye og gamle "Quo Vadis". 24. september tok Alf Johan Kristiansen flere bilder av nye og gamle "Quo Vadis" i Vedavågen. Til venstre ser du den nye utgaven (ex "Morten Einar") som ble overtatt av Norli A/S i Vedavågen 20. september. Et bilde av begge utgavene av "Quo Vadis" ser du her. Et annet bilde av nyebåten ser du her.

kaareparlaks1.jpg (38558 byte)

"Metho" og "Fangst" tråler laks. Havforskningsinstituttet har et lakseforsøk i Hardangerfjorden som omhandler oppførselen til rømt oppdrettslaks. Går den inn eller ut av fjorden? Hvor raskt vandrer den? (o.l.) Merket laks med radiosender er sluppet ut, og bøyer registrerer fiskens bevegelser. I den forbindelse ble det også forsøkt partråling etter laks. Bildene viser "Metho" (nærmest) og "Fangst" under dette forsøket. Et annet bilde er her, ett her, og siste bildet er her. Bildene er tatt 30. september.

BorreSjohav.jpg (51018 byte)

"Sjohav" og "Mari". Her er to bilder innsendt av Børre Hansen. Til venstre ser vi "Sjohav" under seifisket på Alangstaran (Troms). Et bilde av garnbåten "Mari" under garnfisket etter torsk utenfor Hjelmsøy, ser du her.

GoranBerntOskar.jpg (50280 byte)

"Bernt Oskar". Göran Olsson fra Sverige har sendt inn bildet til venstre. Der ser vi "Bernt Oskar" fotografert i Helsingborg 2. oktober i år.

BorreSegla.jpg (28779 byte)

"Segla" x 2. I dag vises to nye bilder sendt inn av Børre Hansen. Denne gang er det "Segla" som er fotografert under seifisket på Alangstaran. Det andre bildet ser du her.

Sept. 2002

 
BorreTronderhav1.jpg (31819 byte)

"Trønderhav" og "Sommarøyværing". I dag vises to bilder sendt inn av Børre Hansen. Til venstre vises "Trønderhav" under seifisket på Alangstaran. "Sommarøyværing" er fotografert i Gjesvær ved Nordkapp, og det bildet ser du her 

Risholm3.jpg (70648 byte)

3 x "Risholm". Her er flere minner fra årets brislingfiske i Hardanger. Denne gang er det "Risholm" Kåre Grønsnes har fotografert. Et bilde av båten i fart sammen med følgeren ("Svanen") i Sørfjorden ser du her. Et bilde av hele båten ved kai ser du her.

StigEXAtlantic.jpg (45948 byte)

Nytt om ex "Atlantic". Stig Lilleaas har kontakter i Australia der "Taruman" (ex "Atlantic") fortsatt ligger. Stig melder at han har fått optimistiske meldinger som kan tyde på at båten vil overleve oppholdet der sør. Til tross for rust her og der, går båten fint, og det går rykter om at den kan få en fremtid i landet. Stig følger med i saken. Gjør du et googlesøk på fiskeri.no (nederst på denne siden) vil du finne flere innlegg ang. denne båten.

BorreAroybuenNorlysJunior1.jpg (62612 byte)

Båter på brislingfisket. Fra Kåre Grønsnes sine bilder, vises i dag tre bilder av en bukett fartøy under brisligfisket i Hardanger i august. Lengst til venstre ligger "Børre", deretter "Årøybuen" og "Norlys Jr". Helt ytterst til høyre ligger lysebåten til "Risholm" (som jeg mener heter "Svanen"). Neste bilde ser du her, og siste bilde følger her

Tore4.jpg (32343 byte)

Mer fra lysefiske. Her er de tre siste bildene innsendt av Tore Ekerhovd. Også her er det "Larstein" som arbeider med kast i lys. Neste bilde ser du her, og siste bilder er her.

Tore1.jpg (14833 byte)

"Larstein" på lysefiske. Tore Ekerhovd har sendt inn noen flotte stemningsbilder fra lysefiske. Bildene er tatt i Kolltveitosen (Sotra) der "Larstein" har hatt lysebåten ute om natta. Idet natt blir til dag, kastes nota rundt lyset som har samlet fisk. I dag vises tre bilder. Bilde nr. 2 ser du her, og bilde nr. 3 ser du her. I morgen kommer de tre siste bildene fra denne serien.

StianLOFOTHAV6.JPG (41998 byte)

"Lofothav". Stian Jensen fra Bodø har sendt inn bildet til venstre. Det viser N-54-VV "Lofothav" i fart. Bildet ble tatt på søndag da båten var innom sildoljefabrikken i Bodø for å levere sine første sildefangster denne høsten.

KareBenjakoFremad2.jpg (36398 byte)

"Benjako" og "Bastviken". Her kommer flere av Kåre Grønsnes sine bilder fra årets brislingfiske i Hardanger. Til venstre vises "Benjako" med "Fremad II" i bakgrunnen. Et bilde av "Bastviken" ser du her.

FremadIIAaroeybuenSvennesbuen.jpg (48596 byte)

Fra brislingfisket. Her er mer fra brislingfisket. Til venstre vises "Fremad II" med "Seigutt" på siden. Til høyre ligger "Årøybuen" og lengst til høyre ser vi "Svennesbuen". Bildene er tatt av Kåre Grønsnes i august. Et bilde av "Hosøybuen" på leit ved Varaldsøy ser du her.

VolleParade2.jpg (44089 byte)

Mer fra Ålesund. Flere bilder sendt inn av Andreas Volle vises i dag. Fremdeles er det fra flåteparaden i Ålesund, og her er båtene ute på fjorden. Som i går, er bildene lagt ut i større format enn vanlig. Et annet bilde fra paraden ser du her, og siste bildet er her.

VolleParade1.jpg (62141 byte)

Flåteparade i Ålesund. Andreas Volle har sendt inn fem bilder fra flåteparaden i Ålesund. De to første vises i dag. Paraden fant sted i forbindelse med Ålesund Rederiforenings 100 års jubileum 2. september i år. Bildene er lagt ut i litt større oppløsning enn vanlig ettersom de er tatt på avstand og dekker et stort område. Det andre bildet ser du her. Resten kommer i morgen.

SveinVestbas2.jpg (36324 byte)

"Vestbas" med kast. Svein Gunnar Frantsen har sendt inn en liten serie på fire bilder tatt under sildefisket på Møre i februar 1995. Et annet flott bilde av båten med kast ser du her. Motiv fra fangsten som presser på i nota ser du her, og her.

PetterFGerdaSaele.jpg (36051 byte)

"Gerda Sæle". Det er Petter H. Fosse som har sendt inn bildet til venstre. Petter forteller at brønnbåten "Gerda Sæle" her ligger i søndagsopplag i Knarvik.

KaareFremad2b.jpg (87097 byte)

"Fremad II" og "Seigutt". Det finnes mange bilder av "Fremad II" på fiskeri.no, men så er det da en flott båt. Vanskelig å se at den er godt over 100 år gammel. Her følger tre bilder som Kåre Grønsnes har tatt under stoppen i brislingfisket 21. august i år. Notbruket lå da i Kinsarvik. Utenfor "Fremad II" ligger "Seigutt". Bilde tatt rett forfra ser du her, og et tatt litt bakfra ser du her.

LarsGangstadJr.jpg (33824 byte)

"Gangstad Junior" og "Silver Bay" Lars Henrik Kvinge har sendt inn to bilder, begge tatt under makrellfisket med not på Mørekysten. Til venstre vises "Gangstad Junior" med kast. Et bilde av "Silver Bay" under kasting, ser du her.

AJKGardarMM.jpg (35699 byte)

2 x Halstensen." Alf Johan Kristiansen tok dette bildet 6. april i år. Bildet viser to Halstensen-båter i Karmsund fiskerihavn: Hekken på "Gardar" med "Slaaterøy" i bakgrunnen.

KareStigHarry.jpg (43183 byte)

"Stig Harry" og "Skarodd" Kåre Grønsnes har sendt inn flere bildet, og til venstre vises "Stig Harry" i Rørvik, fotografert i juli. Et bilde av tråleren "Skarodd" ved kai, også den fotografert i juli, ser du her.

August 2006
KareVanja.jpg (46156 byte)

"Vanja" og "Gunnar K" Kåre Grønsnes har sendt inn bildet til venstre. Det viser garnbåten "Vanja" i flott vær i begynnelsen av juli. To bilder av "Gunnar K" på vei nordover langs Mørekysten; ser du her og det andre ser du her.

fordeSjoglans.jpg (32491 byte)

"Sjøglans".  Frode Fuglseth har sendt inn et bilde han tok for noen dager siden på Larsnes Mek. Her ser vi "Sjøglans" som snart er klart for levering. Frode forteller også at "Hovden Viking" er ankommet (nede til høyre i bildet) og at den skal leveres før årsskiftet. Begge båtene er 90-fotinger og skrogene kommer fra Polen. På bildet ser vi også "Stadt Viking" og irske "Pacelli".

TommervikenExSkanevikICa1980.jpg (24050 byte)

"Skånevik I" (ex "Åkrabuen" ex "Tømmerviken"). I forumet pågår en oppklaring omkring historien til denne båten. Bilder er kommet inn fra Kjell Birger Sønstabø, og disse vil også bli lagt ut på forumet. Flere bilder av båten ser du her og her.

KareHovdabruk1.jpg (57592 byte)

Brislingbåter i Norheimsund. I går kjørte Kåre Grønsnes forbi Norheimsund, og der lå (fra venstre) "Hovda", "Hovdagut" og "Terneskjær" (som er følger/lysebåt til "Sotrabas"). Det var da stopp i brislingfisket. Flere bilder av disse båtene ser du her og her.

BorreSteinJimmy.jpg (35930 byte)

"Stein Jimmy" og "Kanstadfjord".  I dag er det linebåten "Stein Jimmy" som vises. Det er Børre Hansen som har sendt inn bildet som er tatt i forbindelse med levering av fisk til Tromvik Fiskeindustri i begynnelsen av august. Tar også med et bilde av "Kanstadfjord" som Kåre Grønsnes fotograferte i Løddingen.

KaareJanBjorn.jpg (71121 byte)

"Jan Bjørn". Her kommer to bilder fra Kåre Grønsnes. Til venstre ser vi hvalfangeren "Jan Bjørn" fotografert ved Lødingen. Kåre var med "Ulvikabuen" fra Tromsø til Utne første uken i juli. Flere bilder tatt på denne turen kommer senere. fiskelykke båttur pilk laksedorg

AkselNyfalken.jpg (88509 byte)

"Nyfalken". I dag vises to bilder av gamle, ærverdige "Nyfalken", fotografert av Aksel Knutsen. Båten er her på vei nordover på Holmefjorden fra sin faste base i Fosnavåg. Bildet til venstre ble tatt midt i August i år. Båten har en lang historie, og det får vi komme tilbake til i forumet. Nå tilhører båten partrederiet Nyfalken ANS med adresse Leinøy i Herøy kommune, med Rune Peder Remøy som referanse. Her er det andre bildet.

BorreMevaer.jpg (36253 byte)

"Mevær" og "Aktiv". I dag er det noen mindre linefartøy som er tema. Det er Børre Hansen som har sendt inn bildene. Til venstre ser du "Mevær", og et bilde av "Aktiv" ser du her.

AkselVibekeHelene.jpg (57441 byte)

"Vibeke Helene", "Klaksøy" og "Katrine". Her kommer flere notbåter rigget for makrellfiske, og bildene er tatt av Aksel Knutsen i Fosnavåg. Til venstre ser vi "Vibeke Helene" innerst med "Klaksøy" utenfor. Et bilde av "Katrine" ser du her.

BorreNorsild.jpg (45413 byte)

"Norsil" og "Stella Viking". Mer fra seifisket i nord. Først ut i dag er to fartøy fotografert av Børre Hansen. Til venstre vises "Norsil" som er tidligere "T.Brockmann". Et bilde av "Stella Viking" ser du her.

AkselHavstjerna.jpg (45648 byte)

"Havstjerna" og "Fredrikson". Her er flere bilder innsendt av Aksel Knutsen. Også disse er tatt i og omkring Fosnavåg. Båtene der er rigget for makrellfiske. Et bilde av "Fredrikson" ser du her.

BorreFugloyfjord2.jpg (47550 byte)

"Fugløyfjord" og "Arnøytind". Det er kommet inn en del flotte bilder fra Børre Hansen, og her kommer to av dem. "Fugløfjord" (til venstre) og "Arnøytind" (som du ser her), er begge fotografert under seifiske i nord. "Arnøytind" stilte da med ny bakke, forteller Børre. "Fugløyfjord" fisket tidligere under navnet: "Henningsvær". Flere observasjoner kommer i kveld!

AkselAesoeybuen.jpg (52656 byte)

"Æsøybuen" og andre i Fosnavåg. Aksel Knutsen tok en tur i båten i går, og var bl.a. innom Fosnavåg. Der lå "Æsøybuen" (til venstre) og en del andre fartøy. Flere fartøy ser du på dette bildet. Flere bilder kommer i morgen.

SvenAtlantic.jpg (33929 byte)

"Atlantic". Det er Sven Arild Pedersen som har sendt inn bildet av fabrikklinebåten til venstre. Sven forteller at "Atlantic" (SF-9-B) er tidligere "Førde Junior". Bildet er tatt i Skutvika i Ålesund 25. juli. Båten losset da 320 tonn fisk.

JacobBrisl1.jpg (30560 byte)

Brislingfisket i Hardanger. Jacob Nilsen hadde fin utsikt da han rastet like ved Kinsarvik på onsdag. Han benyttet anledningen til å ta bilder av båter og steng som lå tett i tett. Bilde nr. 2 ser du her, bilde nr. 3 ser du her, og siste bildet ser du her.

SvenHellskjaer.jpg (30800 byte)

"Helleskjær" og "Veslemøy". Sven Arild Pedersen har sent inn flere bilder, og førs ute er garnbåten "Helleskjær" (til venstre) som hører hjemme i Fræna. Sven har fotografert den i det den kommer hjem til Vikan i sommer før den skal på torskefiske ved Røst. I januar fotograferte Sven sjarken "Veslemøy" i Vannvåg (Troms). Båten hadde da 4,5 tonn torsk ombord!

KaareKinsarvik2.jpg (85066 byte)

Kinsarvik under brislingfiske 1998. Sist i juni ble det lagt ut et tilsvarende bilder på denne siden. Her er et annet motiv fra småbåthavna i Kinsarvik, fotografert av Kåre Grønsnes. Innerst mot kaien (fra venstre) vises først Kåres egen båt, deretter "Kvikk", "Havlys", "Lemo" og "Øygrunn". I bakgrunnen skimtes "Børre" og "Kaleb" fra Kvinnherad.

BorreBaasgrunn.jpg (78556 byte)

"Baasgrunn" og "Havflora". Børre Hansen har sendt inn to fine bilder av trebåter bygget ved Rana båtbyggeri, Hemnesberget. Til venstre vises "Baasgrunn". Et bilde av "Havflora" ser du her.

Myhrnes2.JPG (33896 byte)

"Myhrnes". Under Fiskeridagene i Åkrehamn var det flere fartøy med nåværende og tidligere tilknytning til fiskerier. Av dem som er blitt fritidsbåt vises nå "Myhrnes" av typen Risørskøyte. Båten eies nå av Asle Tindeland. Et annet bilde av båten ser du her.

BorreRollon.jpg (56896 byte)

"Rollon". Her kommer nok en Værøy-båt. Denne gang er det "Rollon" (N-10-VR) som er fotografert av Børre Hansen. Bildet er tatt i forbindelse med seinotfisket. fiskegarn fluefiske spinnere

ToreEndreDyroy2.jpg (31533 byte)

"Endre Dyrøy" med galeonsfigur. Båten er på tokt sammen med "Libas", og det er mulig at toktlederen har kommet med uortodokse forslag for å utfylle de akustiske målingene om bord. "Libas" fikk montert en LIDAR (laserregistrering ned til 40m) i baugen, og da kan ikke "Endre Dyrøy" sakke akterut i den teknologiske utviklingen. Nærbilder av "Endre Dyrøys" menneskelige LIDAR ser du her og her

BorreJohanBerg2.jpg (32677 byte)

"Johan Berg". Det er Børre Hansen som har sendt inn noen bilder av Værøy-båten "Johan Berg". Bildene er tatt i forbindelse med seinotfisket. Det andre bildet ser du her, og det tredje er lagt ut her.

OrjanHabrann2.jpg (40117 byte)

Håbrann på kolmulefiske. Da "Endre Dyrøy" var på kolmulefisket tidligere i år, fikk de sjelden gjest i trålen. Det var Ørjan Knappskog som tok bildene av "kjempekolmula". Et annet bilde av håbrannen - her sammen med en av mannskapet - ser du her. Håbrannfisket var tidligere viktig for deler av kysten vår. Du kan lese om dette på denne siden.

AndreasOrdinat.jpg (35437 byte)

"Ordinat" og "Vesterveg". Her er flere flott bilder fra Andreas Møgster med nettstedet www.mokstrafjorden.com. Til venstre ser du "Ordinat" som vasker nota i Møkstrafjorden i midten av juli. Også "Vesterveg" måtte skylle nota (ca. samme sted og tid). Bildet ser du her.

Juli 2006
ChristianLligrunn.jpg (35139 byte)

Nye "Ligrunn". Christian Tyssøy med nettstedet www.baatbilder.com har sendt inn to av bilder han tok like etter at "Ligrunn" (ex "Geysir") ankom Liabruket på Liaskjæret i går. Det andre bildet ser du her.

BorreEinarErlend.jpg (49413 byte)

"Einar Erlend". Flere bilder fra Børre Hansen følger. Til venstre vises et bilde av "Einar Erlend" som losser notsei i Lauksundskaret på Arnøy i Troms. Børre har også tatt et bilde (med mobiltelefon) av en ganske ny sjark bygget ved Mjosundet båt, som heter "Bjørnson" og hører hjemme i Hammerfest.

ToreHavskjer.jpg (42283 byte)

"Havskjer". Et annet fint bilde av båter på hestemakrellfisket. Det er Tore Lokøy på "Endre Dyrøy" som har sendt inn bildet til venstre som viser "Havskjer" med nota ute. 

AndreasVestviking4.jpg (46558 byte)

"Vestviking". Andreas Møgster med nettstedet www.mokstrafjorden.com har sendt inn flere fine bilder. I dag vises to bilder av "Vestviking" som ble fotografert da den passerte under Stolmabrua på vei inn etter fiske etter nordsjøsild. Det andre bildet ser du her.

ToreOstervold1.jpg (40582 byte)

"H. Østervold". To flotte bilder vises her. Det er Tore Lokøy på "Endre Dyrøy" som har sendt dem inn. Bildene viser "H. Østervold" på fiske etter hestmakrell i fjor. Det andre bildet ser du her. 

ToreEndreDyroyx.jpg (35062 byte)

"Endre Dyrøy" og "Rav". Her er flere bilder sendt inn av Tore Lokøy på "Endre Dyrøy". Til venstre ser vi "Endre Dyrøy" i tung sjø på vei til kolmulefeltene. Tore har også sendt inn et bilde av "Rav" (ser ut til å være tatt i Sirevåg). 

BorreSkagoysund.jpg (33099 byte)

"Skagøysund" og "Bjarne Nilsen". Flere bilder fra Børre Hansen følger. Til venstre vises "Skagøysund", og her er enda et bilde av "Bjarne Nilsen". Bildene er tatt nå i juli i forbindelse med seinotfiske.

BorreBjNilsen3.jpg (41800 byte)

"Bjarne Nilsen". Børre Hansen har sendt inn noen flotte bilder, og her vises de første fire i en serie som alle viser "Bjarne Nilsen". Bildene er tatt rundt 20 juli i år i Sørøysundet. Flere fartøy deltok da på seinotfiske. Bilde nr. 2 ser du her, bilde nr. 3 ser du her og det siste bildet ser du her.

ToreEndreDyroy.jpg (32007 byte)

"Gunnar Langva". Bildet til venstre er sendt inn av Tore Lokøy på "Endre Dyrøy". Bildet av båten er tatt i september 2005 da båten var på NVG-silda i Lofoten.

StianMeloeyfjord.jpg (56773 byte)

"Meløyfjord". Stian Jensen fra Bodø har sendt inn bildet til venstre. Bilet viser "Meløyfjord" på slipp i Bodø i slutten av juni i år. Båten er på 90 fot og hører hjemme i Meøy i Nordland.

ChristianKingsCross.jpg (39945 byte)

"Kings Cross" og "Liafjell".  Christian Tyssøy har sendt inn to bilder tatt for et par dager siden. Til venstre vises "Kings Cross" på nord i Kobbeleia, mens et bilde av "Liafjell" er tatt ved Libasbruket der båten lå utenpå "Lifisk". Flere bilder fra Christian finnes som vanlig på www.baatbilder.com

AkselZeta.jpg (48169 byte)

"Zeta" og lundefugl.  Aksel Knutsen var på sjøen for et par dager siden. "Zeta" ble fotografert med de ytterste fjellene på Nerlandsøya i bakgrunnen. Som Aksel selv skriver i e-posten, var det også andre "fiskere" på sjøen den dagen. Av typen "fiskere med vinger" har Aksel tatt et fint bilde av lundefugl.

AkselSignal.jpg (62449 byte)

"Signal".  Aksel Knutsen har sendt inn bildet til venstre av "Signal" (M 57 HØ). Aksel tok bildet 2. juli da han var innom havna i Kvalsvik på Nerlandsøya.

OleLibas.jpg (31012 byte)

"Libas" med rekordstor last. Her er enda et ferskt bilde, tatt siste dag i juni. Det er Ole Morten Lie som har sendt inn bildet. Ole skriver at bildet viser "Libas" under lossing av 725 tonn sild hos Euro-Baltic i Rügen, øst i Tyskland, og at dette mest sannsynlig er den største fangsten med nordsjøsild som er levert noensinne. 

StigEXAtlantic.jpg (45948 byte)

Ex "Atlantic", nå "Taruman". Stig Lilleaas har sendt inn bildet til venstre (tatt for få dager siden). Michael Breivik eide båten den gang den het "Atlantic". Stig skriver at båten fortsatt ligger i arrest i Hobart i påvente av rettssak mot kaptein og trålbas. Flere bilder av båten, og litt om båtens historie finner du også på "observasjoner for 2005" og "observasjoner for 2004". 

båtutstyr fiskeredskaper kart fritidsbåter bunnstoff fiskeutstyr fiskestenger

website counter