Brugdefiske med "Vita" i 1969
Om ikke alle sesonger var gode, så hadde "Vita" en god sesong i 1969. Her følger Lorents Rolfsnes` egne notater fra sesongen som gav enkelte dager med svært gode fangster, deriblant rekorden på 50 bruger på ett døgn. I venstre marg står dato og ukedag.

Mai         (Tråling t.o.m 23. mai)

27.ti        Ut brugda 61o 15`

28.o        Inn til Vågsvåg

29.to       Låg Vågsvåg

30.f         Ut kl. 0600, Aktivneset 3 brugder

31.l         Inn kl. 2200

Juni

1.s          Til Måløy kl. 16.30

2.m         Leverte Måløy 3 brugder, 1 922 kg

3.ti          Måløy

4.o          Ut kl. 2300, NNV

5.to         På Aktivneset, 400 fav. 8 brugder, bra ver

6.f           Frisk SV bris, 1 brugde, levert Måløy, 4 969 kg

7.l           Oppom Bergen, kl. 15.30 heime

8.s

9.m         Ut på brugda, sørover til Skagerak kl. 1400

10.ti        Kl. 2300 NV Skagen 13 nm

11.o        Vest av Måseskjær, 14 mil, 19 brugder

12.to       Litt lengre sør, 30 brugder

13.f         Frisk syd bris, inn til Skagen

14.l         Ut kl. 1300, fint ver, 8 brugder

15.s        Inn til Skagen kl. 2. Tur til Ålborg

16.m       Ut kl 14.30, fint ver, 14 mil nord av Skagen 8 brugder

17.ti        Samme plass 1 brugde, friskner på sørøstlig bris ??

18.o        Tvers av Egerø, kl. 3 til Haugesund, kl 11 ½ leverte 30 412 kg

19.to       Haugesund, heim kl. 1700

….

23.m       Ut på brugda, nordover kl 00.30

24.ti        Storegga, fortsetter nordover

25.o        På 65o 20` N 8o 26` O, 2 brugder, bra ver

26.to       Samme plass, frisk SV bris

27.f         På Garsolbanken, fint ver, lite å se, frisker på nord, mot Værøy

28.l         Inn til Værøy, fyller olje og proviant

29.s        Ut kl. 1500, VNV senere VSV, mye brugde 60 nm.

30.m       Første brugde kl. 00.30, ferdig kl. 2300, 50 brugder

Juli

1.ti          Inn sør av Trena - Åsvær kl. 9

2.o          Sørover leia, Tvers av Histskjær fyr stiv SV kuling, til Vevang

3.to         Fra Vevang kl. 7 ½ , kuling på Stad, slinger til Måløy kl. 2300,

4.f           Leverte Måløy 34 523 kg, ferdig kl. 1600, sørover

5.l           Heime kl. 10

15.ti        Ut brugda, Vikingbanken

15.o        Inn, ingen fangst

24.to       Ut, vest av Marstein

25.f         Fint ver, 1 brugde

26.l         Haugesund, leverte 742 kg

27.s        

28.m       Ut på brugda. Kl. 1400 «Salvøy» kaster bom (henviser til størjefisket)

29.ti        Inn igjen, gjorde klart for størja

 

Til Alt om brugde og brugdefangst

 

website counter