Dagbok "Sjømann" 1952

Notater skrevet av Nils A. Misje (medeier i fartøyet). Notlaget ble ledet av Karl Hellesøy

 

Første føring torsdag 3. juli

3: Gikk til Bergen for at proviantere og bunkre

4: Bunkret 3 300 liter, var fra før 800 liter, fylt et fat smørolje, gikk til Vindenes etter noten og barlast

5: Gikk til havs med Reigingen SV over til Lønøy og til havs og hadde en bom Kl 1

6: Fra Misje til Hellesøy

7: Fra Hellesøy kl. 4, gikk ut med Feie og sør Havet. Kastet og fikk 66 fisk, brakk rullen og gikk til Hetlevik og fikk ny

8: Ut Svelgen kl 5 til Skarvøy og sydover til Stolmen og tilbake til Skarvøy. Derfra til Solsvik

9: Fra Solsvik kl 41/2, kastet kl 6 fikk 171 fisk losset i Blomvåg til sjøs igjen og kastet kl. 9, fikk 1 fisk og gikk inn til Tellavåg

10: Gikk til havs kl 1 i liten sydlig kuling, men gikk straks iland til Bakkasund og levert en fisk til "Diamanten" 190 kilo.

11: Gikk ut med Marsteinen en time vest og norover til Skarvøy og tilbake til Lønøy og tilbake til Blomvåg igjen. Sydlig bris, litt sjø

12: (Lørdag, ingen føringer)         

13:        

14: Fra Hellesøy kl 4. Gikk nord og syd mellom Skarvøy og Lønøy. Nogen sprett her og der men ingen sjanse.

15: Seilte rundt i Hjeltefjorden til middag, så til Vindenes og hengte noten.

16: Dro ned noten, gikk til Tjeldstø. Bunkret 2 000 liter. Derfra til Hellesøy og til havs og sørover til Skarvø og til Blomvåg

17: Fra Blomvåg kl 4. Patruljerte havet nord og syd, 1 åte av og til og kastet 1 bom og 1 fangst på 5 fisker, levert «Sjømann 2».

18: Fikk vi 89 fisker, en bom og 2 fangster på Skarvøyfeltet.

19: Samme felt. 2 kast på 109 og et på 18, til sammen 127 fisker levert «Reinly»?

20. (Søndag)        

21: Kastet ved Skarvøyfeltet en bom, to fangster tls. 79 fisk, Dags dato 538 fisk

22: En time til havs i liten kuling og sjø og til lands igjen. På verksted i Sæbøvågen og til Heggholmen kl 11

23: Kuling og landligge på Holmen

24: En bom og en fangst på 19 fisk levert «Vestkysten» og gikk inn til Hellesøy

25: Fra Hellesøy kl. 5.30 1 time vest, laber bris og regn, sør. Syd havet til Lønøy. Kastet, fikk 51 fisk levert  «Prektig». Gikk til Blomvåg

26: Til sjøss 5. Ett kast Skarvøyfeltet, 5 fisker, et ved Lønøy 28 fisk levert «Osund». Hengde not Hellesøy

27: (Søndag)        

28: En bom og en fangst på 29 fisk levert «Osund». Blomvåg

29: Fra Skarvøyfeltet nor havet, kastet tre bom, en fangst på 74 fisk, levert «Osund» på Feie.

30: Sydlig kuling og landligge en del av dagen. Bunkret 2 000 liter i Blomvåg

31: Fra Blomvåg, sydover til Lønøy, noen åter av og til, men dårlig ver og gikk inn til Algerøy

 

August

1: Skarvøyfeltet, 1 kast 56 fisk levert «Vestkysten», et kast 169 fisk levert «Fausganger» og «Nils»

2: Samme felt. En bom og en fangst på 60 fisk levert «Blomholm». Dags dato 1 029 fisk.

3: (Søndag)

4: Kastet to kast vest av Feie, et på 163 og et på 251 fisk levert «Blomholm» og «Vestkysten» på Feie. Dags dato 1 496 (?) Fisk

5: Til Vindnes og Barket noten

6: Barket noten på Vindenes, gikk til byn, bunkret 2 000 liter

7: Låg i byen og preikte sjit

8: Til Vindenes etter noten

9.

10: (Søndag)

11: En fangst på 71, en bom og en fangst på 505 levert «Nils», «Osund» og «Vestkysten». Dags dato 2 022 fisk

12: Til Hellesøy for å bøte noten

13: Bøtte noten og gjorde sjøklart

14: Til Byen på Styremøte, bunkret 650 l. Solar

15: Til Hellesøy og hengte noten og gikk hjem

16:

17: (Søndag)

18: Hentet Magnus og kokken. Gikk ut med Turøy nor havet til Hellesøy etter noten , så bra med fisk

19. t.o.m. 31. (ingen føringer, fangststopp)

 

September

1:

2: Begynte fisket igjen med dårlig ver

3:         

4: En bom på Selbjørnsfjord i kuling og høy sjø

5:

6: En bom vest av Tellevåg. Gikk nord havet, litt fisk her og der, men snar

7: (Søndag)

8: Gikk ut fra Hellesøy kl 7 vest ca 20 mil, så 2 sprett og til lands. Kastet ved Hernar og sleit linen

9: To timer til havs, en bom og en fangst på 20 fisk levert «Blomholm»

10: Fra Hellesøy kl 5 og 30 mil vest, så 4 sprett, gikk til lands grunnet liten kuling, til Blomvåg

11: Til Rong etter notringer. Derfra til Kalsøy og så til havs, noen sjø og ikkje fisk

12: Blomvåg-feltet en bom og en fangst på 5 fisk, fint ver

13: Til Bergen for å proviantere og bunkret 3 100 l. Solar, et fat smørolje. Fra Bergen til Lervik kl 8.30

14: Til Haugesund kl 11.30

15: Fra Haugesund kl 6 til Fjøløy og kastet. Fikk 171 fisk. Mange svere åter, men bare bom. Levert «Prektig»

16: Feltet Tungenes, Fjøløy, Boknen, innsiden av Rennesøy. Såg der en åte, men snar. Derfra til Stavanger

17: Kuling og landligge i Stavanger

18: Fra Stavanger via Rennesøy, Bokken, Klepp og Skuto (Skudenes) og derfra til Haugesund

19: Fra Haugesund til Bømmel, kastet og fikk 80 fisk, levert «Brødrene»

20: Fra Moster ut Bømmelen, kastet nord for Slotterøy 21 fisk vest av Hisken 28 fisk, ved Goddo 41 fisk tls 90, levert «Brødrene», gikk hjem

21: (Søndag)

22: Fra Hellesøy til Feie, kastet to bommer og en fangst på 65 fisk levert «Venus» og «Blomholm» til Feie

23: Fra Fedje til Nordøyane og syd fjorden til Vindenes hengt noten og gikk til byen bunkret 1 700 liter

24: Fra Bergen til Vindenes og bøtte noten

25: Fra Vindenes nord fjorden til Feie, derfra til Tangenes? I sydlig kuling og regn

26: Fra Tangenes forbi Gasvik? og sydover til Utvær, en fangst på 26 fisk levert «Blomholm»

27: Fra Tangenes sør Straumfjorden, kuling av nor intet at se, til Hellesøy kl 5, Misje kl 7

28: (Søndag)

29: Fra Hellesøy nordover vest for Feie til Straumfjorden og Stensundet kaster innenfor Svalene, en fangst på 56 fisk, levert «Fensfjord»

30: Fra Fostnes (?) Kl 7, Sognsjøen et sprett her og der, men ingen fangst, en bom

 

Oktober

1: Kastet ved Svalene 2 bom og en fangst på 87 fisk levert «Blomholm» til Bergen etter ny ørebåt, gikk til Solsvik

2: Fra Turøy sørover, noen sprett her og der, 2 bommer ved Rogøyane, men masse fisk

3: Fra Espevær til Ferkingstad, masse fisk og mykje tull, to bom, en fangst på 32 fisk, levert «Solgløtt»

4: Fra Åkrehamn til Ferkingstadøyane, gikk straks til Haugesund grunnet sydlig kuling. Bunkret 2 000 liter solar

6: Fra Haugesund via Skuto (Skudesnes) til Kvitsøy, frisk sydvestlig bris og høy sjø

7: Fra Kvitsøy til Tungenes SV igjen og Skudesnes til middag

8: Fra Skudesnes til Ferkingstadsøyane, Sira, Urter, Røver, Lyngsøy. Til Rubbestadnes og så redningsfilm

9: Fra Rubbestadnes til Vindenes og hengte noten

10: Til Bergen og provianterte og bunkret 1 000 liter, til Vindenes etter noten

11: Fra Vindenes til Fensfjorden, så 2 åter, til Misje kl 8

12: (Søndag)

13: Fra Hellesøy til Fedje, en brekk og en fangst på 5 fisk

14:Fra Fedje til Utvær, Geita, kastet der en bom gikk til Herland (?)

15: Til Tansøy(?), masse fisk men grunt, derfra til Hellefjorden, masse fisk en bom, til Kalvåg

16: Samme felt, masse fisk, 2 bommer og en fangst på 8 fisk, levert «Prektig», gikk til Kalvåg

17: Samme felt, masse fisk, masse bom, en bommer på oss

18: Samme felt, masse fisk og masse bommer og fire bommer på oss, gikk til Florø

19: (Søndag)

20: Til Batalden og Frøysjøen og ut igjen. Litt fisk, men ingen sjangse, kastet sør for Kinn og fikk 104 fisk levert «Brødrene»

21: Fra Kinn til Utvær, kastet 1 bom, gikk til Ytterøyene

22: Fra Ytterøyene sydover for full flagg til Toska, kastet en brekk og en fangst på 10 fisk, levert «Brødrene», til Hellesøy, hengte noten, slutt

23: Vasket maling og tok iland notens tilbehør og gikk til byen

24: Lå i byen og gjorde opp for olje og proviant og avslutningsfest på hotell Victoria

 

Til: Alt om størje            Til fiskeri.no

 

website counter