"Angle"

Angående driften i 1936

"Driftsresultatet for tråler "Angle" - tilhørende A/S Angle - her - for det foreløpne år viser et overskudd av kr. 28 574,16. Beløpet anvendes på følgende måte:

- Avskriving - organisasjonskonto kr. 8 554,25

- Avskriving på D/T "angle" kr. 10 000,-

- Avsettes til reparasjon og ominnredning av skipet kr. 9 719,91

- Godtgjørelse til styret kr. 300,-

 

"Angle" (Bruttotonnasje: 396)

 

Fangst fra juli t.o.m. november 1936. Drev kun på Svalbardfeltet

 

Salt torsk: 448 042

Tran: 243 tønner

Utkast: 700 kurver (småtorsk, hyse og noe uer)

 

(Opplysningner fra rederiet for S/T "Angle" av Kristiansund (Angle A/S) 5. februar 1937. - skrevet til komiteen som arbeidet med trålsaken)

TralFoto5.jpg (37392 byte)

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

website counter