"Borgenes"

Angående driften i 1936

"Der produseres nærpå 800 tonn saltet torsk fra januar til medio oktober. Der fiskes for det meste på Senjabankene, uti mars og april fiskes det fortrinnsvis utenfor Finnmark og Murmanskkysten. Fra mai og oktober foregikk fisket ved Bjørnøy- og Svalbardbankene. Fra Senjen fiskes en god del andre fiskesorter, som ikke passer for å tilvirkes som saltfisk, såsom hyse og uer. Disse fiskesorter har man hatt anledning til å selge da det ikke tar lang tid å gå iland og levere denne. Hermetikkfabrikkene er avtagere av store kvanta av spesielt hyse og rogn på denne tid av året. "Borgenes" solgte under Senjafisket fersk fisk for ialt kr. 10 447, 66. På Finnmarken solgtes hovedsakelig småtorsk og uer for kr. 3 336,80. Dette gir jo et godt plus i regnskapet som man ikke kan renge med iår (1937) da man efter loven ikke kan bringe fersk fisk iland." 

 

"Under fisket ved Bjørnøya og Barentshavet er det ikke anledning å nyttiggjøre den fisk som er for små til salting, hvorfor denne hår overbord såvel fra de norske trålere som de hundreder av utenlandske trålere som driver saltfiske dersteds." 

(Opplysningner fra rederiet for S/T "Borgenes" av Kristiansund 18. januar 1937. - skrevet til komiteen som arbeidet med trålsaken)

I 1936 fisket "Borgenes" for kr. 226 829,49

TralFoto1.jpg (33355 byte)

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

website counter