"Ertnan"

A/S Ertnan Trawlerselskap ble konstituert 13. november 1935 og tråleren ble satt i drift 1. desember samme år. 

 

Angående driften og fortvilelsen omkring forbudet mot å føre i land fersk fisk

"Den første tid blev der utelukkende ført iland fersk fisk og levert på Andøya og i og ved Harstad. Senere blev der produsert både salt og fersk fisk av fangst fra Senjafeltet og Finnmarksfeltet, og efter lovens vedtagelse er der drevet utelukkende med produksjon av salt fisk fanget ved Bjørnøya og Svalbard."

 

"På Senjafeltet i tiden 1. januar - 24. februar 1936 er der solgt fisk i fersk tilstand for kr. 31 733. Ser man på det næste tidsrum, vil det fremgå at der i tiden 24. februar - 1. april 1936 er solgt fersk fisk for kr. 6 334 og saltet fisk for kr. 6 161, altså utbyttet av ferksfisken er større enn utbyttet av saltfisken. Tranen fordeler sig jevnt på hvad der er saltet og hvad der er solgt som fersk fisk. Ennu tydeligere fremgår dette av utbyttet av Finnmarkssesongen, hvor der er solgt fersk fisk for kr. 31 288 og saltet på land fisk som har utbrakt kr. 9 296,66. Her har man altså hatt den fordel at man har tatt fisken ferk iland og latt den tilvirke av forlk der. Det er helt innlysende at uten utbyttet av ferskfisken kan "Ertnan" ikke drive. Småtorsk, sei, uer og kveite må da kastes på sjøen, og uten å kunne føre på land fersk fisk, kan båten ikke drives, og selskapet kan pakke sammen."

"Der er ikke innredet bekvemmeligheter for så mange mannskaper at den del av folkene som arbeider med tilvirkningen i åpen sjø kan gå vakt om vakt. Forholdet er at når "Ertnan" har fisket endel må fisken tilvirkes, og da ingen mennesker kan arbeide 24 timer i døgnet, må den legge sig og drive, for at mannskapene skal kunne få den nødvendige hvile."

 

(Opplysningner fra rederiet for S/T "Ertnan" av Harstad (A/S Harstad Trawlerselskap) 13. november 1936.. - skrevet til komiteen som arbeidet med trålsaken)

TralFoto4.jpg (24914 byte)

"Ertnan" lastet 70 tonn salt fisk, og var avhengig av kort vei til land. Fisket ved Bjørnøya viste derfor en langt dårliger nettogevinst enn fiske i nære farvann.

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

website counter