"Nordhav I" og "Nordhav II"

Lønn og lott

"De forhyrte mannskaper på trålerne er skipper, styrmann og telegrafist. De har henholdsvis 200, 100 og 50 kroner måneden, dertil har skipper 4 pct. av nettofangst, styrmann og telegrafist fiskerlott + fri kost. Videre betales maskinistene efter rederforbundets tariff, 372 og 276 kroner måneden for første og annen, fyrbøtere 165 kroner per måned, alle fri kost, og betingelsene for øvrig som praktisert i utenriksfart. Fiskerne har 27 pct. av nettofangsten fordelt på 21 mann på "Nordhav I" og 18 mann på Nordhav II. De har tjent mellem 335 og 380 kroner månedlig, har dertil anledning til å salte matfisk i tønner til eget bruk og dels salg. Fiskerne får dels arbeide med puss, reparasjoner, istandsettelse av nett etc. under den to måneder lange pause før nyttår, og får da 1 krone timen for arbeidet. De forhyrte mannskaper er i arbeide året rundt bortsett fra ferier. Stuerter og messegutter er også fast forhyrte og får henholdsvis 62-65 og 17 kroner uken. "Nordhav I"`s utbetalinger av lotter og lønnninger var ca. 110 000 kroner."

 

Angående driften og fiskefelt i 1936

"Vi har drevet med to båter, hvorav den ene i ett år, den annen i et halvt år. Dessuten drev den førstnevnte i de to måneder før jul som nu benyttes til oplag og puss, de dårligste fiskemånedene. Videre har vi hatt så store påkostninger på båtene for å bringe dem i full orden, og vi har måtte kjøpe store kvantiteter redskaper hvorav vi nu har reserver på lager. Alt dette gjør at det av regnskapet vil være temmelig vanskelig for utenforstående å gjøre sig op nogen mening om det økonomiske resultat av driften. Vi skal imidlertid oplyse av vi anser driften for omtrent å ha gitt balanse, d.v.s. det overskudd som måtte være oparbeidet går til avskriving av båtene. Dette første driftsår behøver neppe å bli nogen norm for senere år, hvor man kan arbeide under mere normale forhold. Salgsprisen for trålernes fisk har vært meget lav, og dette skyldes at statens støtte til klippfisken har vært undratt trålernes fangst."

"..fisket før jul foregikk i Kvitsjøen, ved Novaja Semlja og dels Bjørnøya. Fra midten av januar til litt over midten av februar ved Senja, for det meste meget langt ute. Derfra gikk turen til Island, efter denne tur har begge båter drevet i Nordishavet i farvannene omkring Svalbard og dels Bjørnøya.

" ..Slik som forholdene nu er med forbud mot å levere fisk iland i fersk tilstand, vil man særlig under Senjafisket bli nødt til å kaste ut alt man får av de verdifulle fiskesorter hyse, sei og uer..."

 

"Nordhav I"`s første sesong: nov. 1935 - nov 1936 (6 turer)

 

Saltfisk: 1 159 442 Kg.

Småfisk for kr. 4 910,74

Rogn: 241 tønner til en verdi av kr. 6 086,-

Tran: 717 tønner til en verdi av kr. 45 588,-

Bruttofanst: kr. 302 510,13

Nettofangst: kr. 264 985,76

Lott: kr. 3 602,49

 

"Nordhav II"`s første sesong: juni. 1936 - nov 1936 (2 turer).

 

Saltfisk: 609 280 kg til en verdi av kr. 123 303,87

Tran: 333 tønner til en verdi av kr. 22 910,40

Bruttofanst: kr. 146 214,27

Nettofangst: kr. 126 883,40

Lott: kr. 1 903,24

 

 

(Opplysninger fra rederiet for S/T "Nordhav I" og "Nordhav II" av Kristiansund (A/S Nordhavet) 7. januar 1937. - skrevet til komiteen som arbeidet med trålsaken)

TralTilNordhavI.jpg (44249 byte)

"Nordhav I" var den største av de norske trålerne på 1930-tallet; 644 brutto tonn, 820 HK og 30 manns besetning. Foto fra heftet: "Trålersaken" av Jan L. Backer 1946.

 

 

 

 

 

TralFoto3.jpg (51293 byte)

Resultatet etter et trålhal av D/T "Norhav I". Trålposen ble tømt midtskips og sløying av fisken ble gjort på arbeidsbord utendørs. Foto fra heftet: "Trålersaken" av Jan L. Backer, 1946

 

 

 

 
Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

website counter