"Svalbard II"

Sesongen 1936

S/T "Svalbard II" av Tromsø. Bruttotonnasje: 269

Sesongen 1936 startet i slutten av juli ved Svalbard og ble avsluttet 3. september , etter to turer.  Videre ble det gjort to turer ved Nordkappbanken mellom 5. oktober og 7. november. 

 

Resultat:

Saltet torsk 160 000 kilo tatt ved Svalbard

Tran: 82 tønner fra fangst ved Svalbard

Uer: 240 000 kilo tatt på nordkappbanken

Utkast: Småtorsk, uer og hyse ved Svalbard.

(Opplysningner fra rederiet - skrevet til komiteen som arbeidet med trålsaken)

 

 

 

 

 
Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

 

website counter