"Trawl I"

Angående driften i 1936

"Den båt vi disponerer er adskillig mindre enn de øvrige trålere og kommer forsåvidt i en særklasse. Dette medfører også, at den nye trålerlov for oss er blitt helt drepende, således at båten kun er oplagt som helt ulønnsom for drifte efter de nye bestemmelser...

 

Mangel på erfaring

"Driften hos oss foreløbig må derhos kun betraktets som forsøksdrift, hvorunder de vanlige forsøkssykdommer også den store vanskelighet med uøvede norske mannskaper har spillet inn i sørgelig sterk grad. Det har dessverre vist sig, at det nordpå ikke bare er vanskelig å få øvede trålfollk, men det har endogså vist sig meget vanskelig å få arbeidssomme og pålitelige og ærlige folk. Hittil har derfor den drift vi har hatt vist tap."

(Opplysningner fra rederiet for S/T "Trawl I" av Sandefjord (Norsk Trawl A/S) 24. desember 1936. - skrevet til komiteen som arbeidet med trålsaken)

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

website counter