Laksefiske i elv

 

Elvefiske

Noen hevder at mannfolk bare tenker på to ting; og for ganske mange er laksefiske i ei elv en av tingene. Samtidig må det nevnes at det også er stadig flere kvinner som har fått øynene opp for laksefiske.

For utenforstående kan laksefiske fortone seg som en tålmodighetsprøve. Time etter time tilbringes i elva, og det kan gå dager - og til og med uker - før man får fisk. For mange oppleves imidlertid laksefiske som terapi. Avkobling i storslått natur, og spennende øyeblikk når laksen først biter, er nok noe av det som gjør at så mange fascineres av dette fisket.

 

Fluefiske

Fluefiske etter laks og ørret er kanskje det mest utbrede sports-/fritidsfisket i vår del av verden. Dette fisket er et spennende samspill mellom fisk, natur og fisker. Det er ofte en fordel å kjenne elva og vite om gode standplasser for laksen. Strøm, lysforhold, temperatur og vannstand er faktorer som er viktige under dette fisket. I tillegg bør man ha ferdigheter/kunnskaper om kasting, kjøring av fisk og anvendelse av ulike fluetyper.

*

Slukfiske

Slukfiske etter laks er også populært, og har lange tradisjoner i Norge. Sluker som ”Kleppesluken”, ”Møresilda” og ”Eira” er bare noen eksempler på sluker som har utallige landede lakser på samvittigheten. Fisket foregår ofte med 9-10 fots stenger. Det anvendes både multiplikator- og haspelsneller - alt ettersom hva man foretrekker. Generelt kan man nok si at multiplikatorsneller egner seg best i litt større elver, mens en haspelsnelle kommer bedre til sin rett i de litt mindre og trangere elvene.

Woblere har de siste årene blitt mer og mer populære for ”slukfiskere”. Enten man driver såkalt ”harlingfiske” fra båt i stor elv som f. eks Namsen, eller kaster fra land, har denne ”sluktypen” vist seg å være meget effektiv. De fleste slukfiskere har derfor som regel et godt utvalg woblere i slukskrinet sitt. De fleste har sine favorittfarger. Det har vist seg at woblere i sterke farger som orange og gul/grønt fungerer bra. Andre mer moderate farger kan imidlertid også fiske godt. Det viktigste er nok å fiske med det du har størst ”tro” på.  

Slukfiske kan bedrives under de fleste forhold. Det er imidlertid på mellomstor eller stor vannstand dette fisket er mest effektivt. Ofte ser man at det blir tatt mye laks i starten av sesongen på sluk. Det er da gjerne mye og kaldt vann i elvene. Dette gjør at laksen ofte er ”treg” og står dypt. Under slike forhold kan en stor sluk fisket sakte og dypt være det som skal til for at laksen biter.

*

Å fiske med makk

Å fiske med makk er mange steder den meste effektive måten å fange laks på. Noen rynker litt på nesen av dette fisket og mener at dette ikke er like ”fint” som f. eks fluefiske. Dette er det imidlertid ingen grunn til. Flinke makkfiskere er kanskje de som kjenner elva aller best. Det kan være svært nyttig og interessant og se hvordan disse effektivt fisker seg gjennom et elvestrekk. Hver stein i elva er kjent, og fiskeren vet som regel hvor laksen finner sine standplasser på ulike vannstander. Erfarne makkfiskere blir derfor ofte belønnet med fangst når andre gjerne går tomhendt hjem.  

Makkfiske bedrives ofte med relativt lange stenger. Dette gir god kontroll over krok/makk og søkke. Både haspelsneller og multiplikatorsneller anvendes. Krok og søkke kastes som regel litt oppstrøms. Strømmen fører deretter søkke og krok nedstrøms, mens søkket dunker lett i bunn på sin vei nedover. Kjenner man laksens eksakte standplass, kan makken serveres mer direkte i fiskens synsfelt (f. eks bak en stein i elva). Klarer man dette, økes sjansene for fangst ganske betydelig.

*

Landing av fangst

Det er alltid en utfordring å få fisken på land. Mens fisken river i snøret, passer man på å holde snøret stramt samtidig som man gir etter når belastningen blir stor. Man vet aldri hvor godt fisken henger på kroken. Laksefiskerne arbeider forsiktig med fisken og tar seg god tid til å trette den ut. Når man tror fisken er tom for krefter, ledes den forsiktig mot land. Da blir det ofte nytt liv i fisken (panikk) og man må arbeide videre med den. Når fisken lar seg føre helt inn mot land, brukes ofte en håv for å berge fangsten. Enkelte steder står man såpass langt fra vannflaten at dette er eneste alternativ, dersom man da ikke tar sjansen på å heise opp fisken etter snøret. Ved skrånende elvebredder kan man også føre fisken forsiktig rett opp på land. Vil du ta den med hendene, er det sikrest å gripe den stramt rundt sporen.

*

Fiskekort

For å få lov til å fiske i de største og beste lakseelvene, må man ha tillatelse av dem som eier elva. Som regel er det mange eiere, og disse eier ulike deler av elva. Eierne deler elva inn i soner og bestemmer hvor mange som kan få fiske samtidig i hver sone. Noen soner er selvsagt bedre enn andre, og prisene varierer deretter. For å få lov til å fiske, må du kjøpe fiskekort hos elveeier. Et døgns fiske trenger ikke å koste mer enn et par hundre kroner, men på de beste stedene kan prisen komme opp i flere tusen kroner per døgn. 

*

Lære å fiske?

Laksefiske kan til tider være en utfordrende aktivitet, og det ta kan ta noen år før en føler at man behersker dette fisket. Du kan likevel få nyttig informasjon og teori om fiske i elv gjennom litteratur. Ønsker du å lære dette fisket, er det en fordel hvis du kan være med noen som har erfaring med laksefiske - se og lær. Det finnes også kurs som tilbyr opplæring i kasting med flue - og fluebinding, dersom det er av interesse.

Vil du prøve laksefisket selv, kan et være lurt å låne utstyr første gangen. Det er kostbart å investere i komplett utstyr av god kvalitet, og dette kan være en dårlig investering dersom du finner ut at laksefiske likevel ikke var noe for deg. Du kan også vurdere å anskaffe brukt utstyr dersom du ikke ønsker å bruke for mye penger før du har prøvd deg. Husk imidlertid at det er stor forskjell i kvalitet på stenger og sneller, og du får som regel den kvaliteten du betaler for.

En takk til Tor-Erik Stub for nyttig hjelp

 

LaksFluekast.jpg (55293 byte)

I brede og grunne partier av elvene, brukes vadere slik at fiskeren kan bevege seg ut i elva. Her anvender fiskeren speykast med flue.

 

LaksSlukMeite.jpg (67510 byte)

Ved enkelte soner i lakseelvene er det satt opp ulike former for fiskebuen. På slike steder henger man gjerne fangsten mens fisket fortsetter. Ved Haugefossen i Mandalselva står denne gamle, fine koia. To fisker - tatt på sluk og makk - viser at det har vært en fin dag så langt.

 

 

LaksMeite.jpg (47486 byte)

Her fiskes det med makk. Søkket fører agnet gjennom den sterke strømmen, ned i en dyp kulp, der laksen gjerne tar en pause før den skal kjempe seg videre oppover strykene.

 

LaksLanding.jpg (73699 byte)

Her landes en fisk ved at den dras forsiktig opp på elvebredden.

 

LaksLanding2.jpg (70336 byte)

Det kan være en fordel å være flere når man har fått fast fisk. Her står en medhjelper klar med håv, og sikrer fangsten.

 

 

07.12.Laksefiske06f.jpg (62893 byte)

Selv om det meste på denne siden omhandler "laks", får man også mye fin sjøørret i elvene. På bildet ser du en sjøørret nærmest stanga og en laks nederst

Se flere bilder

Tilbake til fritidsfiske

website counter