Sildefiske på Karmøyfeltet 2013

Filmen nedenfor vises en film med korte glimt av ulike fartøy som var på sildefiske på Karmøyfeltet 7. og 8. mars 2013. Vi ser to båter som får sild med snurrevad ("Molinergutt" og "Havsund"). Flere notbåter patruljerer områdene for å se om noe av silda letter seg slik at den kan kastes på. Vi ser også et par glimt av garnbåter som hadde meget gode dager på sildefeltet. Bilder fra dette fisket kan ses på bildesiden på fiskeri.no som omhandler sildefiske 2013. Det er laget en egen film fra garnfiske etter sild.

fiskeutstyr digitale bilder fotoapparat friluftsliv

03havsund13a.jpg (62924 byte)

03molinergutt13.JPG (65361 byte) 03solfisk13.JPG (42474 byte)
"Havsund" med sild "Molinergutt" med sildefangst "Solfisk" på jakt

Se flere filmer 

Til fiskeri.no

 

website counter