Flokk med spermhval

Her får vi se dykking med spermhval. En flokk på omlag 25 hvaler. Det er antakelig hunnhval vi ser på filmen ettersom det også er ungdyr og kalver i samme flokk. I store deler av året vandrer hannhvalene alene på næringsvandring i tempererte farvann. Hunnhval og kalver oppholder seg da gjerne nærmere tropiske strøk. Du kan lese mer om spermhval på fiskeri.no. Filmen er hentet fra youtube.com.

Dykking med spermhval

Andre snutter 

Andre filmklipp på fiskeri.no

Til fiskeri.no

 

 
 

website counter