Fiske med miniliner

Under kategorien "Fritidsfiske" ligger en artikkel om fiske med miniliner. Nedenfor ser vi en kort film der vi ser ei kort økt med fiske med denne redskapen. Her brukes tre linestubber med 10-12 kroker på hver. Disse settes grunt, gjerne på sandbunn, og hales etter tur når de har ligget ute i 30-60 minutter. Supplering av agn skjer kontinuerlig der det er nødvendig. Linene settes og hales etter tur, og man kan således drive denne aktiviteten i timevis. Man flytter på seg etter behov mellom hver gang man har dradd linene.

fiskeutstyr digitale bilder fotoapparat friluftsliv

linekasse4.JPG (89961 byte)

linekasse3.JPG (50530 byte) miniliner9b.JPG (97200 byte)
Egning av line Fisk på kroken Linekassen

Se flere filmer 

Til fiskeri.no

 

website counter