Snurrevadfiske i mars på Karmøyfeltet 2013

Filmen nedenfor viser tre lokale båter som fisker etter hvitfisk på vestesiden av Karmøy. Snurrevadfeltene fra filmen ligger mellom Ferkingstad og Ferkingstadøyene. De tre båtene vi ser er; "Åkrabuen", "Seiskjer" og "Molinergutt" der sistnevnte er et nybygg som ble overlevert i desember. På turen ble det også tatt bilder fra snurrevadfiske. Nedenfor filmen ser du tre av dem.

fiskeutstyr digitale bilder fotoapparat friluftsliv

03akrabuen13b.JPG (46873 byte)

03molinergutt03x.JPG (49605 byte) 03seiskjerfoto13.JPG (60730 byte)
"Åkrabuen" "Molinergutt" "Seiskjer"

Se flere filmer 

Til fiskeri.no

 

website counter