Snurrevadfiske ved Karmøy i mars 2013

Da silda var på vei bort fra Karmøyfeltet, inntok hvitfisk områdene. Garnbåtene rigget da om, og la sildegarnene på land. Snurrevadfartøyene (hvorav noen deltok på sildefiske) startet da jakten på fisk som kom inn for å beite på silderogn. Nedenfor ser vi tre båter som var ute på feltet vest av Ferkingstad 21. mars. Vi ser fire bilder av "Åkrabuen", deretter tre motiv av "Molinergutt" (som også ble fotografert på sildefiske for to uker siden). Nederst ser vi to bilder av "Seiskjer" som hadde rikelig med flyvende selskap mens fangst ble sløyd. Det ble også laget en kort film da båtene ble fotografert.

03akrabuen13.JPG (61132 byte)

03akrabuen13b.JPG (46873 byte)

03snurrevad13.JPG (53355 byte)

03snurrevad13b.JPG (89836 byte)

Åkrabuen haler snurrevad Åkrabuen Fisk i snurrevadet Fisk flyter opp

03molinergutt03x.JPG (49605 byte)

03molinergutt13y.JPG (95985 byte)

03snurrevad13c.JPG (56616 byte)

03seiskjerfoto13.JPG (60730 byte)

Molinergutt sleper Molinergutt Molinergutt haler snurrevad Seiskjer

03seiskjerfoto13b.JPG (56997 byte)

Seiskjer sløyer * * *

 Se flere bilder!

website counter