Sildefiske ved Karmøy 2010

Sildefiske har en sterk posisjon i Karmøys historie, og fremdeles spres ryktene raskt når den vårgytende silda inntar gamle gytefelt. I fjor fikk vi klare tegn på at silda igjen kom til Rogaland i mengder, og så langt har man fisket sild i over en uke på vestsiden av Karmøy. Notbåtene holder seg i Ryfylkefjordene og dermed får garnbåtene gytefeltene i vest for seg selv. Silda synes å komme inn i puljer, og silderogn på garna i forrige uke var erstattet med sildefangst 5. mars. Frem til da var de fleste garnfangstene tatt lengre sør (ved Haga og Sandve). De to båtene som vises nedenfor fikk sine fangster henholdsvis på Karmøyfeltet og søndre del av Karmøyfeltet (vest av Ferkingstad) 5. marsk. "Lydia" satte garna ut igjen vest av Ferkingstad.

0305sildesalg10a.jpg (77325 byte)

0305sildesalg10b.jpg (104059 byte)

0305sildesalg10c.jpg (95608 byte)

0305sildesalg10d.jpg (96603 byte)

0305sildesalg10a 0305sildesalg10b 0305sildesalg10c 0305sildesalg10d

Helga er tid for kultur, og kystkultur av beste merke får man når man får være med en garnbåt på Karmøyfeltet. "Lydia" hadde to små settinger - begge på Karmøyfeltet nordvest for Ferkingstadneset. Første settingen gav godt resultat, og for å være mest mulig skånsom med silda, valgte Sjøen-brødrene å ta inn garna over en rull på hekken.

0306garnsild10a.jpg (73522 byte)

0306garnsild10b.jpg (67474 byte)

0306garnsild10c.jpg (74672 byte)

0306garnsild10d.jpg (83120 byte)

0306garnsild10a 0306garnsild10b 0306garnsild10c 0306garnsild10d

Neste setting var i samme område, og små dotter og slør viste seg på loddet mens vi kjørte til settingen. Likevel var det bare noen få silder i garnet. Også tidligere år har det vist seg at marginene kan være små på sildefeltet, til tross for gode registreringer. Totalt ble det omlag 5 kasser, og på kaien i Åkrehamn stod det allerede flere kjøpelystne med medbrakte stamper og poser. Silda var stor og fine, og mens noe så ut til å være klar til gyting, var noen såpass "fast i fisken" at det kan gå en uke eller to før rogn og melke slippes.

0306garnsild10e.jpg (67116 byte)

0306garnsild10f.jpg (89345 byte)

0306garnsild10g.jpg (82304 byte)

0306garnsild10h.jpg (72341 byte)

0306garnsild10e 0306garnsild10f 0306garnsild10g 0306garnsild10h

 Se flere bilder! Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

website counter