Båter på makrellfiske med dorg 2011

20. august var det bare 5 båter i lossekø, men båtene hadde omsider funnet solide forekomster av makrell vest for Oseberg. Båtene var dermed godt lastet. Surt vær med regn og sønnavind gjorde imidlertid fotografering vanskelig, men nedenfor er resultatet. Første bilde viser "Repsøy" etter lossing før det følger to bidler av "Molinergutt" i lossekø. Deretter ser vi "Diola" i kø før "Fjordbuen" kom inn i havna. Siste bilde viser en lokal fiskebåt ("Orion") på vei ut av Skudeneshavn. Se evt. bilder fra makrellfiske 2010, tilsvarende fartøy i 2009 og evt. lossing i 2008 og 2007.

08repsoy11.JPG (52212 byte)

08molinergutt11b.JPG (52719 byte)

08molinergutt11.JPG (45426 byte)

08diola11.JPG (49274 byte)

08repsoy11 08molinergutt11b 08molinergutt11 08diola11

08fjordbuen11.JPG (45494 byte)

08orion11.JPG (50377 byte)

 

 

08fjordbuen11 08orion11 * *

Årets dorgefiske er igang selv om starten har vært heller dårlig. Nedenfor vises en del bilder av båter som leverte makrell til Skude Fryseri 17. august. Fangstene var helst små selv om noen båter hadde brukbar last. I øverste rekker ser vi først to bilder av "Antilde" før "Bluebird II (fotografert dagen før) og "Eldorado" Neste rekke viser to bilder av "Vassøygutt" før vi ser "Øyestein" på vei inn i havna. Tredje rekke viser "Sandøyjenta" og "Scombrus" (med og uten last). Fjerde rekke viser "Spjæril" og "Spjæringen". Nest nederst ser vi danske "Tana" og "Tenholmskjær". Nederst vises to fartøy som passerte; "Naley" og "Los 109" (sistnevnte fotografert 16. august).

08antilde11.JPG (56529 byte)

08antilde11b.JPG (44773 byte)

08BluebirdII11.JPG (56012 byte)

08Eldorado11.JPG (48354 byte)

08antilde11 08antilde11b 08BluebirdII11 08Eldorado11

08vassoeygutt11.JPG (52853 byte)

08vassoygutt11.JPG (50207 byte)

08oeyestein11.JPG (52306 byte)

 

08vassoeygutt11 08vassoygutt11 08oeyestein11 *

08sandoyjenta11b.JPG (54948 byte)

08sandoyjenta11.JPG (57079 byte)

08scombrus11.JPG (47685 byte)

08scombrus11b.JPG (47594 byte)

08sandoyjenta11b 08sandoyjenta11 08scombrus11 08scombrus11b

08spjaeril11.JPG (48439 byte)

08spjarli11.jpg (51604 byte)

08spjaeringen11.JPG (60860 byte)

08spjaringen11.JPG (49111 byte)

08spjaeril11 08spjarli11 08spjaeringen11 08spjaringen11

08tana11.JPG (49880 byte)

08tana11b.JPG (52734 byte)

08tenholmskjaer11.JPG (45438 byte)

08tenholmskjar11.JPG (75006 byte)

08tana11 08tana11b 08tenholmskjaer11 08tenholmskjar11

08Naley11.JPG (51278 byte)

08Los-109-11.JPG (54622 byte)

 

 

08Naley11 08Los-109-11 * *

Under dorgefiske kom også større fartøy til Skude Fryseri for å levere makrell. Nedenfor viser mottak og pakking av makrell som er levert av "Røttingøy". Fra makrellen blir pumpet ut av båten, tar det ikke lang tid før den ligger ferdig pakket i kasser og blir kjørt inn til innfrysing.

09skudeprodc11.JPG (85442 byte)

09skudeprodd11.JPG (93381 byte)

09skudeprodf11.JPG (84331 byte)

09skudeprodi11.JPG (92938 byte)

09skudeprodc11 09skudeprodd11 09skudeprodf11 09skudeprodi11

09skudeprode11.JPG (87552 byte)

09skudeprodj11.JPG (89577 byte)

09skudeprodl11.JPG (81034 byte)

09rottingoy11.JPG (51764 byte)

09skudeprode11 09skudeprodj11 09skudeprodl11 09rottingoy11

 Se flere bilder! Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

website counter