Kolmuletokt vest av Irland i mars 2011

Her er noen bilder fra det årlige toktet på kolmulefeltene vest av Irland. Vi ser forskningsfartyet "G.O.Sars" som hiver inn trålen, og trålposen havner til slutt på dekk. Der blir posen åpnet, og forskere kan forsyne seg av kolmule som det blir tatt biologiske prøver av. De to siste bildene viser kolmule. Fisken er kanskje ikke verdens vakreste syn når den har gjennomgått en slik oppstigning fra dypet der det meste av glans og farger er borte fra fisken.

03kolmulehal11.jpg (65860 byte)

03kolmulehal11a.jpg (66405 byte)

03kolmulesekk11a.jpg (111122 byte)

03kolmulesekk11b.jpg (130649 byte)

03kolmulehal11 03kolmulehal11a 03kolmulesekk11a 03kolmulesekk11b

03kolmule11.jpg (82237 byte)

03kolmule11a.jpg (73648 byte)

03kolmule11 03kolmule11a * *

 Se flere bilder! Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

website counter