Sildefiske ved Karmøy 2012

Det har vært en god del sild på Karmøyfeltet også i år, og fisket har pågått i snart fire uker. Det er blitt brukt garn, snurrevad og not, og nedenfor vises en serie bilder fra det siste notkastet som ble levert til brønnbåt. Vi ser der "Sprattus" som to dager tidligere hadde kastet nordvest for Karmøy, og meldte inn 120 tonn sild. Silda ble satt i lås utenfor Sævelandsvik, og mandag 19. mars ble silda pumpet ombord i "Rofisk". Bildene nedenfor viser mannskapet i arbeid før og imens silda blir levert. Det var tung sjø, og ikke ideelle arbeidsforhold. Likevel gikk alt etter planen og silda ble pumpet ombord i brønnbåten. De fire nederste bildene viser to motiv av "Nyvåg" som gikk ut fra Sævelandsvik og deretter var med å slepe på "Sprattus" under opptak av sild. "Rofisk" ble fotografert idet den ankom.

03sprattussild12.JPG (47812 byte)

03sprattusnotarb12.jpg (45732 byte)

03sprattusnot12.JPG (55791 byte)

03sprattusleverer12.jpg (54498 byte)

03sprattussild12.JPG 03sprattusnotarb12.jpg 03sprattusnot12 03sprattusleverer12

03sprattusfoto12.JPG (48197 byte)

03sprattusbilde12.JPG (49512 byte)

03sprattus12.jpg (84338 byte)

03sildelevering12.jpg (45929 byte)

03sprattusfoto12 03sprattusbilde12. 03sprattus12 03sildelevering12

03sprattusbaug12.jpg (42636 byte)

03sprattusakter12.jpg (46212 byte)

03sprattusbaug12 03sprattusakter12 * *

03nyvaag12.JPG (73270 byte)

03nyvag12.JPG (50361 byte)

03rofisk12.JPG (38093 byte)

03rofiskbilde12.JPG (44324 byte)

03nyvaag12 03nyvag12 03rofisk12 03rofiskbilde12

 Se flere bilder! Kunder kan bestille bilder herfra per e-post eller for direkte nedlasting på scanfishphoto Les vilkår

website counter