Makrell

(Scomber scombrus) Mackerel

Størrelse: Opptil 66 cm og 3,5 kg, den er sjelden over 40 cm og 0,7 kg.

 

Biologi/fisket: Makrellen er en pelagisk, hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer fra Marokko i sør til Finnmark i nord. Den har ikke svømmeblære og må derfor svømme hele tiden for ikke å synke.

I Europa er den inndelt i tre gytekomponenter; en vest for De britiske øyer og en annen i Nordsjøen og Skagerrak og en tredje vest av Portugal til Biscaya. Disse tre bestandene kommer sammen utover sommeren og høsten i Nordsjøen og Norskehavet. Da oppholder den seg i stimer i øvre vannlag og beiter på krill, mussa og brisling. Makrellen som fiskes da tilhører stort sett den vestlige bestanden. I januar vandrer den tilbake til gyteområdene i de vestlige og sørlige områdene, der gytingen starter i mars - april. Nordsjømakrellen gyter i Skagerrak i mai - juni. Den blir kjønnsmoden 4 år gammel og 30 cm lang. Til aldersbestemmelse brukes øresteiner(otolitter). Makrellen foretrekker temperaturer på over 10o C om sommeren og ikke lavere enn 5-6 o C om vinteren. Årsyngelet vokser fort. Om høsten er den 15-20 cm. Den kan bli 25 år gammel. Noen gyter som to åring, men de fleste gyter for første gang som tre åringer.

   

Næringsinnhold: Om våren har makrellen et lavt fettinnhold (ca. 3%) men om høsten kan den inneholde om lag 30% fett og dermed store mengder omega-3 fettsyrer. Den er i tillegg en svært god kilde til vitaminene D og B12.

 

Sesong:  April - november  

 

Kvoter:

EU, Norge og Færøyene har blitt enige om en flerårig forvaltningsstrategi for makrellbestanden. Målsettingen blant annet er å holde gytebestanden (SSB) over det historisk observerte mimumsnivået på 2,3 millioner tonn i 1995. Det forutsettes en fiskedødelighet på mellom 0,15 og 0,20  

 

Til fiskeri.no     Til siden om fiskeslag    Fileter og tilbered makrell

makrellfoto.jpg (23405 byte)

makrellkart.jpg (40426 byte)

Utbredelses- og gyteområde

Makrelldiagram.jpg (30682 byte)

Statistikk over gytebestand og fangst

08.20.SaturnLosser05.jpg (74494 byte)

Se bilder fra dorgefisket

Se bilder fra notfisket

 

website counter