Bilder og opplysninger om kjente og ukjente fisker

Juni 2012  
pigghaa.JPG (35142 byte)

Pigghå i overflaten. Etter et garnhal under fiske etter lysing, hadde et par pigghå fulgt med som ufrivillig bifangst. Det skal mer enn noen timer i et garn for å ta livet av disse haiene. Etter å ha blitt greiet ut av garna, tok det ikke lang tid før de kviknet til (klikk på bildet til venstre for større versjon). Et par bilder ble tatt før de satte kursen tilbake til større dybder. Her er det andre bildet av pigghåen

Mai 2012  
dypvannsfisker.jpg (104895 byte)

Fisker fra dypet. Fra et trålhal i Barentshavet (150 meters dyp) ble noen arter samlet og fotografert. Klikk på bildet til venstre for større versjon. Vi ser en blekksprut, to kloskater, to eksemplar av nordlig ringbuk (se bilde fra april 2012), ei reke, ei kolmule, ei lita lange og en øyepål.

April 2012  
nordlig ringbuk.jpg (37680 byte)

Nordlig ringbuk. En litt rar fisk vises denne gang. Fra nord i Norskehavet - og adskillige meters dyp, ble en nordlig ringbuk tatt med trål tiligere i år. Denne vesle fisken (som ikke blir mer enn 30 cm. lang) er fargeløs og nærmest gjennomsiktig. På engelsk heter den "Sea tadpole", og den ligner virkelig på et rumpetroll. Her er et bilde av to eksemplar.

smaflekkete roedhai.jpeg (39485 byte)

Småflekkete rødhai. Til venstre ser vi en småflekket rødhai som forvillet seg inn i trollgarnet til Øivind Mong. Haien ble tatt like sør for Egersund. Haien målte 66 cm og veide 1,1 kg. Inni haien fant Øivind eggkapsler, og han tok også bilde av eggkapsel fra haien. Dette er andre gang på 50 år Øivind får småflekket rødhai.

Februar 2012  
kolmule.jpg (63352 byte)

Sulten kolmule. Lodde er mat for flere torskefisker, og på bildet til venstre ser vi at også den vesle kolmula (sjelden over 40 cm. lang) også tar tar for seg når det er "loddeår". Da blir det full mage i et jafs. Bildet er tatt under Havforskningsinstituttet sitt tokt i Norskehavet nå i februar. For å finne ut mest mulig om bestanden og bestandens kondisjon, er også alderssammensetningen viktig. Derfor tar man også ut otolitter (øresteiner) av kolmulene slik at man kan lese fiskens alder.

gapeflyndre rekord.jpg (75830 byte)

Gapeflyndre med rekordstore mål. Til venstre kan du klikke på bilde av ei flyndre tatt i Norskehavet under et tokt i regi av Havforskningsinstituttet i februar 2012. I trålen var det ei gapeflyndre som tangerer antatte rekordmål. Ulike kilder opererer med maksimumsstørrelsen fra 50 til 52 cm, og den vi ser på bildet ble målt til 51 cm. (avrundet nedover). Dette er antakelig den største gapeflyndre som er blitt lengdemålt i Norge.

Januar 2012  
havabbor bilde.jpg (123429 byte)

Havabbor og stor krabbe. Fra Kåre Grønsnes er det kommet inn bilder av en art som ikke er så vanlig å få vinterstid. Nå i januar fikk Kåre en havabbor i garnet ved Årvikstrand (Kvinnherad). Her er et bilde av hele havabboren. En stor krabbe ble også foreviget - på grunn av sin størrelse. Denne taskekrabben målte 23,5 cm over ryggen. 

blekksprut.jpg (106246 byte)

En åttearmet blekksprut. En noe uvanlig fangst ble gjort av Bjørnar Akselvoll i Romsdalsfjorden i januar. Under haling av krepseteiner viste deg seg at en åttearmet blekksprut hadde funnet veien inn til agnet. Bjørnar tok bilder av fangsten (som vi ser til venstre), og her er et annet bilde, og her er et nærbilde av blekkspruten.

November 2010  
maanefisk bilde.jpg (82691 byte)

Månefisk. Det er en stund siden det er lagt ut bilder av fremmed besøk, men i dag kom det inn bilder fra Dag Andre Gunvaldsen ombord på fiskebåten "Hovda". Der kunne de hale opp en liten månefisk fra nota som ellers inneholdt brisling. Månefisken var 79 cm. høy inkludert finnene. Selve kroppen var 49 cm høy. Lengden var 58 cm. mens vekta viste 9,1 kg. Her er et annet bilde av månefisken. Sammen med bilder blir dette da en godt dokumentert fangst av månefisk i norsk farvann. Les evt. mer om fangsten og se flere bilder på Kystbloggen.

April 2010  
kveite melke.jpg (76613 byte)

Kveite på gytefelt. Fra Torstein Halstensen er det kommet inn mange bilder av kveiter i forbindelse med merkeforsøk. Til venstre ser du ei hannkveite som blir merket, og melken renner idet fisken hives om bord. Med litt mindre melke i kroppen blir fisken så sluppet ut igjen. Flere bilder kan du se på Kystbloggen der det står om Torstein som kom over et gammelt og nær glemt gytefelt for kveita. Foto: Audun Skjølberg.

Oktober 2008  
Aksel fisk.jpg (40689 byte)

Rar ulke. Aksel Knutsen fant en merkelig fisk i en frysedisk. Antakelig er fisken tatt i et rekehal på dypt vann. Det synes å være en ulke med lang hale. Mer om fisken og flere bilder av skapningen ser du på Kystbloggen. Der kan du også legge igjen en kommentar dersom du kjenner til fisken.

April 2008  
flygefisk2.jpg (35837 byte)

Flygefisk. Her er to bilder av flygefisk fotografert i den sørlige delen av Atlanterhavet. Det er omlag 50 arter flygefisk, og det er uvisst hvilken art du ser til venstre. Bildene ble tatt av Leif Nøttestad og Øyvind Tangen etter et tokt i Sørishavet med "G.O.Sars". En annen fisk som flykter foran baugen på forskningsfartøyet, ser du her. 

Mars 2008  
hval.jpg (100355 byte)

Knølhval. Fra Sørishavet er det kommet inn to bilder av knølhval. Hvalene sirklet rundt forskningsfartøyet "G.O.Sars" som er på tokt i området. Hvalene ble da fotografert på ganske kloss hold. Et annet bilde ser du her. Kanskje hvalene ble tiltrukket av lyder (sonar) fra skipet? Mer om denne hvalarten kan du lese om på fiskeri.no sin side om knølhval.

Februar 2008  
04.01.Raring.jpg (58141 byte)

Anoplogaster cornuta. Langt nede på denne siden ser du også denne merkelige skapningen. En telefon fra en observant leser kunne avsløre at dette var en Anoplogaster cornuta. Dette er en dyppelagisk fiskeart som finnes i store deler av verden, og på dyp helt ned mot 5000 meter. Unge eksemplarer kan finnes helt opp mot overflaten. Fisken på bildet mangler skinn på hodet.

krepseteine.jpg (116037 byte)

Sjøkreps. Ikke så ukjent art, men høyt verdsatt av både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Bildet til venstre er tatt av Thor-Stein Løvås. Han har tydeligvis funnet et fint felt med sjøkreps, og han har sendt inn noen bilder fra fangsten. Flere bilder kan du se på denne posten på Kystbloggen.

August 2007  
Habrann1.jpg (56296 byte)

Tre håbranner tatt på garn. Den 5. august kom fiskebåten "Veiding" fra Vedavågen inn til Åkrehamn med mer enn vanlig garnfisk. Tre håbrann var gått i garna. I tillegg mistet de minst to som ikke hang godt nok fast da garna ble halt ombord. Fangsten ble tatt på Patch Bank og haiene veide 62, 89 og 115 kg. Skipper ombord på "Veiding" opplyser at det også tidligere har blitt tatt håbrann i garn i dette området, og at det nå er rett tid på året for slik "bifangst". Et bilde av alle tre håbrannene ser du her. Vil du lese mer om håbrannfisket, kan du gå til historien om håbrannfiskets historie. Også lengre nede på denne siden vil du finne noen bilder av håbrann tatt på utradisjonelt vis.

Juni 2007  
KveiteJon1.jpg (37472 byte)

Mer om merking av kveite. Jon Henneli har sendt inn flere bilder som omhandler merking av kveite. Jon forteller at kveita på bildet var 75 cm og veide ca 6 kg. Den ble tatt i nærheten av Bergen nå i juni. Jon brukte line på ca 110 meters dyp og fikk masse lange på samme linen, pluss noen fine torsker. På bildet til venstre er landskapet i bakgrunnen retusjert (kveiteplassene er hemmelige). Flere bilder av kveita og selve merket ser du her, et annet her, enda ett her, og det siste ser du her. Vil du se og lese mer om kveite, kveitemerking og kveitefiske, kan du gå til "Alt om kveite".

April 2007  
flyndreblindside.jpg (74975 byte)

Flyndre med mørk blindside. Det er kommet inn et bilde av ei flyndre (antakelig ei sandflyndre) med mørk blindside. Flatfisker skal jo ha hvit blindside slik som fisken til høyre på bildet til venstre. Bildene er sendt inn av Gudrun Ånestad. Er det noen som har opplevd noe lignende? Send gjerne en e-post

Torkveite1.jpg (102429 byte)

Kveitemerking. Torstein Halstensen har brukt Påsken godt - det vil si å fiske og å merke kveiter. Til venstre ser du største kveite som ble merket (30 kg - klar til å sjøsettes). Et bilde av fisken på vei opp fra dypet ser du her. Et bilde der du også ser plassering av merkene, ser du her.  Minste kveite veide 2 kg og da synes "piercingen" på ryggen litt bedre. Mer kveite-stoff finner du lengre nede på denne siden.

UkjentFisk1.jpg (25228 byte)

Kommentar til ukjent fisk. Hogne Vartdal har sendt inn kommentar angående fisken til venstre. Lengre ned på denne siden (se: september 2006) kan du se flere bilder av fisken. Hogne forteller at i hans område (Vartdal) går fisken under navnet; "klokkar". Den dukker gjerne opp på blålangeline midtfjords på 250 - 350 meters dyp. Hogne har ikke sett eksemplarer større enn 20-25 cm. lang.

Jon1.jpg (53286 byte)

Fargerik fisk. Jon Henneli fikk en spesiell fisk i rusa på innsiden av Bjorøy, sør for Bergen. Den fikk juling av en krabbe og døde. I tillegg fikk Jon torsk og 10 – 12 paddetorsk (!!!). Den fargerike fisken - som du også ser bilde av her, et bilde her og det siste her - er sannsynligvis en vanlig fløyfisk Callionymus lyra. Jon forteller at den var ca 30 cm lang, hvit på undersiden og helt flat under. Fløyfisken, som mange mener er den vakreste fisken i våre farvann,  blir ikke stort større enn 30 cm. De rike fargene og størrelsen tyder på at det er en hannfisk Jon har fått (de gyter på grunt vann på denne tiden av året). Kjøttet skal være hvitt, fast og godt på smak. 

Mars 2007  
StianHabrann2.jpg (124010 byte)

Håbrann i vassildtrål. Stian Osen og Petter Hepsø har sendt inn et par bilder av en flott fisk tatt i trålen til "Rav". Til venstre ser du et bilde av stolte karer med stor fangst. Fra venstre: John M. Hepsø, Stian Osen og Petter Hepsø. Et annet bilde ser du her, og der er det Stian som poserer på håbrannryggen. Håbrannen, som kanskje beitet på vassild ta den havnet i trålen, var 2,9 meter lang og veide ca. 250 kg. Vil du vite mer om håbrannen, finnes det lesestoff på fiskeri.no. Les ev. om det norske håbrannfiskets historie på denne siden.

kaarepeter.jpg (34500 byte)

St. Petersfisk. Kåre Grønsnes har sendt inn bildet til venstre. En art som trives i varmere strøk, har overvintret i en norsk fjord - Hardangerfjorden. Det var Harald Hauso som tok fisken på garn i Sørfjorden (ved Ullensvang) i januar, noe som antakelig aldri har hendt før. Fisken veide 1,5 kg. St. Petersfisken skal angivelig være samme art som Jesus brukte da 5000 mennesker ble mette av to fisker og fem brød.

Februar 2007  
TorstKveite1.jpg (154287 byte)

Levendefangst av kveite (se hele bildeserien her). Torstein Halstensen kjenner kveiteplassene, og til venstre er et bilde av en 75 kilos fisk tatt i Norskerenna på torsdag. Torstein var alene ombord, men fikk hjelp fra en annen sjark som var i området. Skipperen på denne båten tok bildene (se også her). Kveita finn navenet "Dolly" etter en kjent artist som skal opptre i Bergen neste måned. Kveita på bildet hadde slukt en fire kilos brosme som hadde gått på lina. Dolly ble sendt til Austevoll. Forrige uke ble en større kveite tatt av Torstein (se under). 

JonKveite2.jpg (206503 byte)

Mer kveite. Jon (?) har sendt inn bildet til venstre. Jon forteller at han fikk være med på transporten fra Flesland til Austevoll der kveita (tatt i forrige uke) ble plassert i tank. Et annet bilde av kveita ser du her. Torstein Halstensen (som fisket kveita) har tidligere også deltatt i merking av kveite, og han er antakelig den eneste i Norge som kjenner utbredelsesområdet til den sjeldne svartskata.

November 2006  
Sverdfisk2.jpg (40805 byte)

Sverdfisk. Det har vært en varm sommer, men det får vel være grenser! Fisker Unni Justsen fikk denne uken en sverdfisk i garna som var satt i Vinjefjorden (Vi er da på grensen mellom Nord-Møre og Sør-Trøndelag). Fisken falt først ut av garnet, men viklet seg fast i neste garn som var på vei opp. Fisken målte 185 cm. og veide 22 kg. Sverdfisk er en delikatesse, og den ender sine dager i spredt tilstand på diverse tallerker på en restaurant i Orkanger. Unni forteller at den ble tatt på torskegarn, men ha ikke for store forhåpninger dersom du vil forsøke å gjenta bedriften. Fiskens hode og innmat skal til Havforskningsinstituttet, og der vil man finne ut mer om den svært uvanlige gjesten og kunne fastslå arttilhørighet med sikkerhet. Et bilde av hodet og deler av sverdet ser du her. Et bilde av hele fisken ser du her. Bildene er sendt inn av Unni.

Oktober 2006  
nioye1.jpg (14286 byte)

Niøye. Bildet til venstre viser en niøye tatt på posisjon: N71° E12°. Niøye har antakelig fått navnet sitt ettersom den synes å ha ni øyne (to + syv i mønsteret)?. På latin heter fisken Lampetra japonica, og er en nordlig, kjeveløs fisk. Den skal ha et utbredelsesområde fra Passvik (Varanger) til Beringstredet.

Sept. 2006  
UkjentFisk1.jpg (25228 byte)

Ukjent fisk. Tommy Berg har fått mer en en fisk ifølge bildene han har sendt inn. Bildet til venstre viser en noe merkelig skapning. Det ligner kanskje på en lusuer som nødvendigvis ikke alltid har markant rødfarge. Kan du hjelpe med identifiseringen, så send en e-post til fiskeri.no. Flere bilder av fisken ser du her, her og her.

2005
MulleFoto2.jpg (52540 byte) Mulle. Denne fisken, som viste seg å være en mulle, ble fanget av Geir Kenneth Eriksen. Denne arten kan bli opptil 40 cm lang, men vanligvis ikke mer enn 25 cm. Mullen til venstre (fanget vest av Karmøy) var 35 cm, og dermed et stort eksemplar av arten. Disse fiskene kommer på sporadiske sommerbesøk til vår kyst når havtemperaturen er høy.
04.01.Raring.jpg (58141 byte)

Merkelig fisk. Til venstre ser du en skapning som kom seg inn i en kolmuletrål på dypt vann i Atlanterhavet. Den er så langt ikke identifisert, så det er bare å ta kontakt hvis du drar kjensel på den.

Tidligere år
Haabrteamwork.jpg (79907 byte)

Håbrannfiske fra plattform.  

Det kommer mange spennende henvendelser til fiskeri.no, og noen ganger følger det med bilder og en historie. Denne gang er det Tore K. Næsheim som har sendt inn noen facinerende bilder av en håbrann som ble fisket fra plattform. Tore forteller at begivenheten fant sted 3. oktober med hjemmelaget krok og med torsk og sei som agn. Lengden på haien var 225 cm. Vekt anslått til ca 140 kg. Dette skjedde på EldfiskBravo plattformen på Ekofiskfeltet.

Et annet bilde av fangsten ser du her

Du kan lese om det norske kommersielle fiske etter håbrann på denne siden

MulleThorStein.jpg (22934 byte) Mulle. Denne fisken kom antakelig til Rogaland (Ryfylke) sammen med uvanlig varmt sjøvann sommeren 2002. Dykkere i Rogaland gledet seg da over mange observasjoner av muller. Mange døde nok i løpet av vinteren, men Thor-Stein Løvås fikk denne fisken i ruse høsten 2003.
Taggmakrell.jpg (50037 byte) Taggmakrell / Hestemakrell. I 2002 ble det observert store stimer småfisk som søkte inn i havner og langs kaier. Stimene bestod av noe så uvanlig som yngel av hestemakrell. Disse har et langt sydligere oppvekstområde, men den høye havtemperaturen i 2002 kan ha ledet millioner av individ til Norskekysten. Som voksne individer er de imidlertid periodevis vanlig både i fjorder og utenfor kysten vår.
Les om ulike fiskeslag               til fiskeri.no hovedside               Les om fritidsfiske

website counter