Se også oversikt over portrett av fiskefartøy sortert etter fylke: A - O og R - Ø

Fotoserier + link De fleste nye bilder kan du også se på scanfishphoto.com Fotolink
Taretråling

Fra slutten av juli 2013 ser vi en båt ("Stortaren") som driver taretråling vest av Åkrehamn.

Snurrevadfiske

Her ser vi noen fartøy som fisker med snurrevad vest av Karmøy i mars 2013.

Sildefiske 2013 Karmøyfeltet

Her ser vi notbåter, snurrevadfartøy og garnbåter på sildefiske vest av karmøy i mars 2013.

Sildefiske i nord 2012

Her kommer en liten bildeserie fra et sildekast gjort vest av Senja..

Sildefiske 2012

Fra sildefiske på Karmøyfeltet vises noen bilder med hovedvekt på henting av låssatt sild.

Makrelldorgere 2011

Tradisjonen tro blir det også dette året tatt en del bilder av kystflåten som dorger etter makrell og leverer i Skudeneshavn.

Fartøy 2011

Her er en serie med bilder som vil inneholde motiv av diverse fartøy fra forsommeren og utover i 2011.

Kolmuletokt 2011

Her vises noen bilder fra kolmuletoktet med "G.O.Sars" vest av Irland.

Landnotsteng 2011

Ved Selen (Rogaland) ble deg gjort orkast i et landnotsteng, og prosessen ser du bilder av her.

Sildefiske 2011

Silda har igjen funnet veien til Karmøyfeltet og Karmsundet. Her vises bilder av sild og fartøy.

Makrell 2010

Makrelldorgere som leverer makrell ved Skude Fryseri i Skudeneshavn vises i denne bildeserien

Gransild 2010

Sildefiske med garn på Karmøyfeltet blir igjen fotografert fra sjø og fra land.

Diverse 2010

Noen båtbilder fra januar 2010 da sildefisket startet for notbåtene i nord

Sild 2009

Noen få bilder av notbåter på sildefiske høsten 2009

Makrell 2009

Noen bilder fra levering av dorgemakrell i Skdudeneshavn i september 2009.

Div. båter

Her vises ulike fiskefartøy i ulike settinger våren 2009.

Sild på Karmøy.

Her får vi et gjensyn med silda som igjen inntok gytefeltene vest av Karmøy i mars 2009.

Sild og div.

I denne bildeserien vil det meste handle om sildefiske fra januar 2009 og utover. Motivene følger således sildas vei sørover mot gytefeltene.

Diverse

Her følger en serie med diverse bilder av båter, kyst og andre maritime motiv; alle fra høsten 2008.

Makrell 2008

Tradisjonen tro ble det tatt noen bilder i Skudeneshavn i år også. Der ser vi bilder av makrelldorgere og litt av miljøet ved Skude fryseri.

Sørishavet

En bildeserie fra Sørishavet der vi ser ulike isfjell og litt av dyrelivet nær Antarktis. Bildene er tatt i april 2008.

Motiv fra Skagen

Bilder av diverse fiskefartøy og motiv fra Skagen sommeren 2008.

Fiskebåter

Bilder av diverse fiskefartøy fra ulike fartøygrupper jan.- april 2008.

Naturbilder

Vakre bilder fra nordnorsk natur. De fleste av motivene er tatt i området rundt Harstad.

Båter og sild

Bildeserie av fiskefartøy og sildefiske i januar - februar 2008

Diverse båter

Ulike fartøy fotografert på ulik tidspunkter i 2007

Diverse

Bilder av fiskefartøy og relaterte situasjoner i perioden; september - desember 2007, vises her.

Dorgemakrell

Bilder fra dorgefisket etter makrell høsten 2007. Båter på sjøen samt bilder fra levering av fangst. 

Diverse

Her er en side med diverse bilder tatt i juli og august 2007. 

Jan Mayen

Her vises noen bilder av naturen på den norske vulkanøya. Noen motiv fra tokt med "G.O.Sars" er også tatt med. Juni 2007

Diverse

Her vises diverse bilder av fartøy og havner fra flere land. April - juni 2007

Kolmulefiske

Her vises bilder av fartøy og situasjoner fra kolmulefisket i mars 2007.

Sildetokt m.m. 

Her vises bilder fra sildetoktet i februar 2007, samt noen motiv fra Ålesund og av fiskefartøy.

Fartøy - Møre 

Her vises en del fartøy fotografert på Mørekysten. Bildene er tatt i første halvdel av 2007.

Diverse fartøy 

Bilder av ulike svenske, danske og norske fiskefartøy, hvorav de fleste er fotografert i Skagen. Fra slutten av desember 2006 t.o.m. mars 2007.

Danske 2006 

Bilder av danske fiskefartøy, hvorav de fleste er fotografert i siste halvdel av 2006.

Fiskefartøy Bilder av ulike fiskefartøy, hovedsakelig fra Møre, fotografert mellom august og november 2006.
Sildefiske i nord Bilder fra "Inger Hildur" på sildefiske i Vestfjorden i november og desember 2006.
Diverse bilder Bilder av fiskerisituasjoner og fartøy fra Norge, Sverige og Danmark 2006.
Makrelldorger Bilder av fartøy og lossing av makrell, hovedsakelig ved Skude Fryseri i Skudeneshavn. Serie startet i august 2006.
Diverse bilder Litt av hvert: oppdrettsanlegg, snurpere og mindre fartøy fotografert til og med august 2006.
Kolmule + tokt Bilder fra kolmulefisket i mars, og bilder fra forskningstokt i Norskehavet (sild og makrell) med "Endre Dyrøy" og "Libas" juli/august 2006
Laksefiske i elv Fiske med flue i Mandalselva. Fiske, landing av fangst, og motiv av fisk og fiskere. Serie publisert i juli 2006
Nordsjøsild Notbåter i aksjon i Nordsjøen juni 2006. De fleste bildene omhandler et kast der to fartøy samarbeider for å tømme nota.
Sjøkreps Teinefiske etter sjøkreps vest av Karmøy. Garnrigget fartøy på forsøksfiske etter sjøkreps. Motiv av fangst, bifangst og arbeid med teinene.
Diverse Diverse fartøy, norske og utenlandske - store og små - og diverse fiskerirelaterte bilder tatt i perioden juni - juli 2006.
Diverse Noen norske ringntofartøy som losser i Skagen, og noen motiv fra av havner og fartøy i Irland.
Hvalfangst "Fiskebank I" under hvalfangst i nord i slutten av april og begynnelsen av mai 2006. Også motiv av finnhval, jakt på vågehval og bilder fra Bjørnøya
Seifiske med not Seifiske ved Utsira i mai med hovedvekt på en serie av "Hillersøy". Også bilder av tømming av låssatt sei og diverse andre fartøy.
Danske og svenske Samling av en del danske og svenske fiskefartøy fotografert utenfor Skagen i Danmark.
Tørrfisk i Lofoten Bilder fra tørrfiskproduksjon av torsk, sei, rogn m.m i Lofoten samt en del motiv fra fisk på hjell. Fotografert i slutten av mars 2006.
Karmsund Fiskerihavn Bilder fra Karmsund Fiskerihavn (Husøy) samt fiskefartøy i havna. Fotografert i april 2006.
Kolmulefiske Diverse bilder fra kolmulefisket vest av Irland i mars der de fleste bildene viser "Herøyhav" som tar opp fangst fra trålen.
Diverse Diverse fartøy fotografert i Rogaland, Nord-Norge, til havs og ved Skagen i perioden februar - mars 2006.
Sildefiske med garn Mindre fartøy som driver garnfiske etter sild vest av Karmøy fra slutten av januar til begynnelsen av mars 2006
Diverse Diverse norske fartøy fotografert i Skagen samt noen motiv av fartøy fotografert i Norge. Nederst noen bilder fra fritidsfiske med ruser.
Skotske fiskerier Bilder fra de skotske havnene Frasersburgh og Peterhead. Fartøy, havner og fra fiskeauksjon i Peterhead fotografert i april 2005.
Hummerfiske Bilder fra hummerfiske og hummer fotografert vest av Åkrehamn i oktober 2005.
Makrell med dorg Fartøy rigget for dorgefiske etter makrell samt motiv fra levering av makrell hos Skude Fryseri i Skudeneshavn i august og september 2005.
Makrell med not Låssettingsfiske etter makrell i fjordene. Kasting og håving av låssatt makrell. Fotografert i juli og august 2005
Lossing i Skagen Bilder av norske og nordeurpoeiske fartøy - og på på vei inn til Skagen i mai og juni 2005
Fiskeri og flora Bilder av ulike fiskefartøy fotografert i Rogaland og i Skagen samt noen naturmotiv fra strandsonen. Fotografert i perioden juni - august 2005.
Diverse Diverse bilder fra Nord-Rogaland samt bilder fra ørretoppdrett. Fotografert i april og mai 2006.
Bomtrålere Bomtrålere fra Holland og et par fra Shetland fotografert i Holland i  mars 2005.
Kolmulefiske Bilder fra kolmulefisket vest av Irland samt motiv fra Torshavn og forskingstokt fra mars og april 2005.. Bildeserie der "Slaatterøy" tar opp trålen. 
Sildefisket på Møre Bilder tatt i forbindelse med sildefisket på Møre 2005. Motiv fra Ålesund og fra feltet i februar og mars.
Sildefisket i sør Fiske etter sild med garn vest av Karmøy og i Vedavågen i februar 2005
Diverse Fartøy og fiskerisituasjoner høsten 2004
Europeisk rekefiske Hovedsakelig hollandske reketrålere, reker, redskap og ellers selve rekefisket sør i Nordsjøen
Skjell og snegler Bilder av diverse arter (blåskjell, europeisk østers, strandsnegl og hjerteskjell.
Makrellfiske Makrellfiske med dorg, levering av makrell ved Skude Fryseri, og et par bilder fra låssettingsfiske.
Hollandsk blåskjellfiske Tråling etter muslingyngel og havbruk på hollandske banker
Danske fiskerihavner Noen bilder fra Grenaa og Hirtshals juli 2004
Diverse fiskeribilder Diverse situasjonsbilder, bilder av fartøy og tokt 
Bomtråling Fakta og bilder fra bomtråling sør i Nordsjøen
Kolmuletokt Bilder av forskningsfartøy m.m. mars-april 2004
Seifiske i sør Låssettingsfiske etter sei i Rogaland. Arbeid med steng og levering til brønnbåt i mai 2004
Bomtrålere Europeiske bomtrålere 2003 - 2004
Diverse fiskeribilder Bilder fra fiske, rekesortering, enkelte fartøy og fra sløying og levering
Sildefiske Karmøy Notbåter som kaster under låssettingsfiske etter sild på Karmøyfeltet samt garnbåter som selger sild ved kai.
Hjerteskjell - bomtrålere Sanking av hjerteskjell på bankene utenfor Holland samt norske og utenlandske bomtrålere. - 2003
Makrelldorging Fra dorgeflåten som leverer fangst i Skudeneshavn august 2003
G.O.Sars Nye G.O.Sars august 2003
Brislingfiske Fra brislingfiske i Høgsfjorden i Rogaland august 2003
Jæren - Hardanger Landskap og havner samt oppdrettsanlegg juli 2003
Notfiske - makrell Med "Lyn" på låssettingsfiske i Yrkjefjorden juni 2003
Krabbefiske m.m Diverse fartøy vest av Karmøy samt krabbefiske mai-juni 2003
Snurrevadfiske Bilder av fartøy og fangstsituasjoner vest av Karmøy april 2003
Katt på tokt Biilder fra toktet der katten "Rockey" var blindpassasjer april 2003
Vinterfiske Bilder fra diverse fiskerier og fiskeriaktiviteter ved Karmøy Jan. - mars 2003
Karmøyfeltet uke 10 Fra sildefisket på Karmøyfeltet i uke 10 mars 2003
Møresild Fra sildefiske på Møre og glimt fra Ålesund  februar 2003
Sildeminner Et utvalg bilder fra de to foregående sesongene på Karmøyfeltet februar 2003
Vestfjorden Fra sildefisket i Vestfjorden i desember Desember 2002
Tema: Tare Høsting av stortare og fingertare Oktober 2002
Kystfiske Kystfiske vest av Karmøy, fartøy og div Oktober 2002
Barentshavet Fra loddetokt i Barentshavet. Motiver fra området samt fiskeslag Oktober 2002
Makrellfisket Fartøy rigget for dorging på vei til makrellfiske, notbåter som lyser etter makrell i fjordene samt en rekke fartøy som leverer i Skudenes August 2002
Diverse Noen bilder fra Sogn og Møre August  2002
Oppdrett Noen oppdrettsanlegg i sine naturlige omgivelse Samling
Opptak av sei Fremad II og Idse Jr. tar opp sei fra et steng ved Skudenes Juni 2002
Turist- og krabbefiske Fra fiske etter hvitfisk og krabbe, samt turister. Mai 2002
Kolmulefisket Fra fisket vest av Irland i april April 2002
Kystfiske v. Karmøy Bilder fra Åkrehamn der aktiviteten er stor under fisket med garn og snurrevad.  April 2002
Vårsildfisket Karmøy De siste bildene fra sildefisket vest av Karmøy finner du her.  Mars 2002
Vårsildfisket Karmøy Fiskeri.no vil følge sildefisket vest av Karmøy. Her er bildene fra havn og felt i uke 11 Mars 2002
Vestfjorden Noen bilder fra sildefisket i vestfjorden i februar Februar. 2002
webinntekt   fiskeribloggen kystbloggen
 

website counter